Digiqole ad

วิริยะประกันภัย เพิ่ม “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” แห่งใหม่ ปตท. เอนเนอร์ยี่ นครอินทร์ จ.นนทบุรี

 วิริยะประกันภัย เพิ่ม “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” แห่งใหม่ ปตท. เอนเนอร์ยี่ นครอินทร์ จ.นนทบุรี
Social sharing
Digiqole ad

นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” แห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เอนเนอร์ยี่ นครอินทร์ โดยมี ผู้บริหาร และพนักงานวิริยะประกันภัย ในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เอนเนอร์ยี่ นครอินทร์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการจัดตั้ง “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกขยายพื้นที่ให้บริการจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงระหว่างรอยต่อจังหวัด รอยต่อศูนย์บริการสินไหมทดแทน หรือพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ จำนวน 28 แห่ง กระจายอยู่ตามพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสำรวจ วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุแห่งใหม่เพื่อสร้าง “จุดสมดุลบริการอย่างไร้รอยต่อ” ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

Facebook Comments

Related post