Digiqole ad

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ลงนาม MOU ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจประกันภัยไทย

 วิริยะประกันภัย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ลงนาม MOU ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจประกันภัยไทย
Social sharing
Digiqole ad

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการฝึกอบรมผ่านโครงการและหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพประกันภัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเส้นทางสายอาชีพประกันวินาศภัยให้แก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ของสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนการผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สายงานธุรกิจประกันภัย ให้พร้อมรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยต่อไปในอนาคต โดยมี คณะผู้บริหารบริษัทฯ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักใหญ่ อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments

Related post