Digiqole ad

วิริยะประกันภัย มอบ “หมอนคุณช้าง”ช่วยผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต

 วิริยะประกันภัย มอบ “หมอนคุณช้าง”ช่วยผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต
Advertisement

<!– wp:paragraph –>
<p>นางสาวพัชรินทร์&nbsp; มั่งคั่ง เจ้าหน้าที่โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา รับมอบ “หมอนคุณช้าง” อุปกรณ์กายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภายใต้โครงการ “หมอนคุณช้างจับมือ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวมณิสรา สร้อยไทร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อนำไปใช้สำหรับการกายภาพบำบัด ป้องกัน และฟื้นฟูภาวะแทรกซ้อนในผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากอาการเกร็งกล้ามเนื้อมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยนอนติดเตียงเป็นเวลานาน ณ มูลนิธิกระจกเงา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร</p>
<!– /wp:paragraph –>

Advertisement

<!– wp:paragraph –>
<p>โครงการ “หมอนคุณช้างจับมือ เพื่อผู้ป่วยติดเตียง” เกิดจากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ได้เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทยจากภาวะการเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่ยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยที่รอดชีวิตส่วนใหญ่ยังคงมีความบกพร่องทางร่างกาย ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต อันส่งผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการฯ โดยมีการรับสมัครวิริยะจิตอาสาจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมจัดทำ “หมอนคุณช้าง” ด้วยการนำวัสดุเป็นผ้าคงเหลือจากการผลิตเครื่องแบบพนักงานปี 2560-2563 มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมหมอนคุณช้างจากวิริยะจิตอาสาที่ได้ร่วมใจกันทำมอบให้แก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ</p>
<!– /wp:paragraph –>

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/VNNJW

Related post