Digiqole ad

‘วิพุธ’ สก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย อดีตนักบินทุนของบริษัทการบินไทย จัดโครงการแนะแนวการสอบโครงการนักเรียน-นักบิน ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดและสร้างโอกาสให้กับสังคมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

 ‘วิพุธ’ สก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย อดีตนักบินทุนของบริษัทการบินไทย จัดโครงการแนะแนวการสอบโครงการนักเรียน-นักบิน ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดและสร้างโอกาสให้กับสังคมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
Social sharing

Digiqole ad
‘วิพุธ’ สก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย อดีตนักบินทุนของบริษัทการบินไทย จัดโครงการแนะแนวการสอบโครงการนักเรียน-นักบิน ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดและสร้างโอกาสให้กับสังคมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
.
โครงการแนะแนวอาชีพด้านการบินให้แก่ประชาชนและผู้สนใจนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์เก่า และสบพ. จะได้ร่วมกันจัดโครงการแนะแนวอาชีพสร้างโอกาสเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการก้าวเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ มีความมั่นใจ และสร้างความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการบินกลับมาแล้ว จึงได้มอบนโยบายให้ สบพ.เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้การสนับสนุนสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้จัดทำโครงการและผู้สนใจที่สมัครเข้าร่วม
.
ด้านนายวิพุธ ศรีวะอุไร สก.เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นศิษย์เก่า สบพ. ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี Aviation Management (AVM10) สาขาวิชา Air Traffic Management (ATC47) และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน รุ่น AP96 เป็นนักเรียนทุนของบริษัทการบิน ในฐานะผู้จัดโครงการแนะแนวการสอบโครงการนักเรียน – นักบิน ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ โดยมิได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประสบการณ์ความรู้ที่มีมาถ่ายทอดและสร้างโอกาสให้กับสังคมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบิน โดยเสนอขอจัดกิจกรรมร่วมกับ สบพ.
.
กิจกรรมดังกล่าวเริ่มจัดไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-15.30 น. มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 80 คน
.
สำหรับผู้ที่สนใจที่ยังพลาดโอกาส สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามใน link ต่อไปนี้
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post