Digiqole ad

วินทุกเว(ที)..Ways to Win EP:44 ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ เขียน “ถอดบทเรียนวงการประกวดไทย ยุคกระแส SOFT POWER (2)” (อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 414 วันที่ 12-18 ม.ค.67)

 วินทุกเว(ที)..Ways to Win EP:44 ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ เขียน “ถอดบทเรียนวงการประกวดไทย ยุคกระแส SOFT POWER (2)” (อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 414 วันที่ 12-18 ม.ค.67)
Social sharing
Digiqole ad

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 414 วันที่ 12-18 มกราคม 2567

หน้า 33 วินทุกเว(ที)..Ways to Win EP:44

เรื่อง : ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ

ถอดบทเรียนวงการประกวดไทย

ยุคกระแส SOFT POWER (2)

รับไม้สองต่อจากกูรูนางงาม หนุ่ม นันท์นภัทร เกี่ยวกับเรื่อง “ถอดบทเรียนวงการประกวดไทย ยุคกระแส SOFT POWER (2)” เป็นอีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายัปดาห์ที่ตรงกับวันครบรอบ 21 ปี กาวสู่ปี 22 ของ “สำนักข่าวบางกอกทูเดย์” (16 มกราคม) พอดีเลย จึงอยากเขียนประเด็น “กัลยาณมิตร”  ก็สามารถเป็น SOFT POWER” ได้เช่นกัน

โดยทีม “บางกอกทูเดย์” กับทีม “วินทุกเว(ที) คือ “กัลยาณมิตร” ที่ดีต่อกันมาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งในช่วงนั้นทีมวินทุกเว(ที) ยังไม่ได้ฟอร์มทีมขึ้นมา แต่ได้เป็นคอลัมนิสต์ผลัดกันเขียนเรื่องที่ตนเองถนัดและอยากเขียน(มาก) ลงในบางกอกทูเดย์ ในขณะนั้นเป็นหนังสือพิมพ์แทบลอยด์รายวัน ก่อนที่ปรับเปลี่ยนเป็นอีบุ๊ก เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เรามีคอลัมน์หัวเดียวกันแต่ผลักกันเขียนเวียนกันเล่าเรื่องประสบการณ์โดยตรงในแต่ละสัปดาห์ ดังนั้นเราทั้งสองทีมจึงเปรียบเสมือนการทำงานร่วมกันแบบ “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” เติมเต็มให้กันและกันด้วยดีเสมอมาจวบจนถึงปัจจุบัน

เฉกเช่นเดียวกับการการจัดกิจกรรมการประกวดไม่ว่าเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่ ล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้คนช่วยกันทำงานกันทั้งนั้น และถ้าอยากให้ประสบความสำเร็จโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้ง คนเหล่านั้นต้องทำงานกันเป็น “ทีมเวิร์ก” ภายใต้ “กัลยาณมิตร” ที่ดี โดยปราศจากซึ่งปราศจากการหลอกลวง การโกง  และความไม่จริงใจ และจะกลายเป็นพลังช่วยกันสร้างสรรค์ SOFT POWER” ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งนัก

โดยจะขอถอดรหัสจากคำว่าFRIEND” (เพื่อน) มาเป็นหลักแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อน SOFT POWER” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่วงการประกวดและสังคมของคนทำงานต้องการมากที่สุดในขณะนี้

F-Fair : (ยุติธรรม)  ตามความหมายตามพจนานุกรมคือ คำนาม : ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล. และ คำวิเศษณ์ : เที่ยงธรรม, ชอบธรรม, เที่ยงตรง, ไม่เอนเอียงเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

“ความยุติธรรม” นับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญในขั้นพื้นฐานของบุคคลที่จะทำงานร่ามกัน ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาเลย หากเกิดความยุติธรรมหรือความซื่อตรงหรือซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะเป็นต่อวิชาชีพ การทำงาน และเวลา ปราศจากจากความรู้สึกที่ลำเอียง อคติ ไม่ใช้เล่ห์กล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำงานอย่างเต็มที่และถูกต้อง

RRelationship : (ความสัมพันธ์) ในการทำงานนั้นสิ่งที่จะทำให้การทำงานเดินหน้าไปได้ด้วยดีและมีความต่อเนื่องนั่นคือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งจะต้องใช้ความจริงใจ ไว้วางใจซึ่งกันและกันเข้ามาเป็นตัวเชื่อม มีจริงใจต่อคำพูดและลงมือทำตามสิ่งที่ตนเองได้พูดเอาไว้ บางคนทำงานด้วยปากแต่ลงมือทำแล้วไม่ได้เรื่องเลย (เราสามารถสัมผัสเองได้) ทั้งนี้ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ เกิดจากการที่เรารักษาคำพูดได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย แล้วต้องรักษาคุณค่านี้ไว้ให้เป็นอย่างดี โดยถ้าหากเกิดสิ่งผิดพลาดก็พร้อมยอมรับและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

I-Ideal : (ความคิดสร้างสรรค์) การทำงานในยุคนี้สิ่งที่จะทำให้เราก้าวหน้าได้คือ การทำงานเชิงรุก และ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เมื่อมี 2 สิ่งอยู่ในตัวของคนเราแล้วไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบ ในสังคมคนทำงานบางครั้งเวลามีการสอบถามความคิดเห็นและไอเดียต่าง ๆ นั้น มักจะมีคนพูดว่า “ก็แล้วแต่” “อะไรก็ได้” สะท้อนให้เห็นว่าแป็นบุคคลที่ไม่มีศักยภาพในการทำงาน แต่อย่างไรก็ตาม การเสนอไอเดียต่าง ๆ นั้น ควร “ทำแต่พองาม ไม่เกินงาม…ไม่มาก ไม่น้อย”

E-Entertainment (ความบันเทิง) มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะอยู่ในแวดวงการประกวด ในการทำงานวงการนี้ไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังควรจะเน้นความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องการมากกว่าในเรื่องอื่น ๆ ต้องการความสนุกสนาน ต้องการความจรรโลงใจ เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเราให้ได้ เพราะหากคนทำบันเทิงไม่บันเทิงแล้ว งานนั้น ๆ จะเกิดความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร

N-New (ความใหม่) ในการทำงานเราต้องสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานนั้น ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจผู้คนให้เข้ามาดูความแปลกใหม่ของเรา ถือว่าเป็น “คอนเทนต์” และ “จุดขาย” หนีความซ้ำซากจำจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

D-Detail (รายละเอียด) การใส่ใจในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นในตัวบุคคล ในงาน ในสินค้าและบริการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งของคนทำงาน หากทำงานแบบ “สุกเอาเผากิน” ก็จะไม่ได้ใจใครเลย เป็นการเสียความรู้สึกเหมือน “ถูกตีหัวเข้าบ้าน” ดังกล่าวทำงานต้องละเอียดมีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเด็ดขาด

เพียงทำได้แค่นี้ก็มั่นใจได้ว่า คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน SOFT POWER” โดยเฉพาะวงการประกวดให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและสง่างามครับ!

เรื่อง : ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ

ภาพ : จิก ชบาพิคเจอร์

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 414 วันที่ 12-18 มกราคม 2567

หน้า 33 วินทุกเว(ที)..Ways to Win EP:44

เรื่อง : ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ

ถอดบทเรียนวงการประกวดไทย

ยุคกระแส SOFT POWER (2)

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
https://book.bangkok-today.com/books/mqlf/#p=33
(สามารถพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือปกติ)

 

 

Facebook Comments

Related post