Digiqole ad

วินทุกเว(ที) Ways to Win EP:20 “หนุ่ม นันท์นภัทร” เขียนต่อตอน 2 “กลยุทธ์สื่อกับองค์กรธุรกิจ การจัดประกวดนางงาม (อีบุ๊กบางกอกทูเดย์ฉบับที่ 387 วันที่ 7-13 ก.ค.66 )

 วินทุกเว(ที) Ways to Win EP:20 “หนุ่ม นันท์นภัทร” เขียนต่อตอน 2 “กลยุทธ์สื่อกับองค์กรธุรกิจ การจัดประกวดนางงาม (อีบุ๊กบางกอกทูเดย์ฉบับที่ 387 วันที่ 7-13 ก.ค.66 )
Social sharing
Digiqole ad

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์ฉบับที่ 387 วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2566

หน้า 33  วินทุกเว(ที) Ways to Win EP:20

เรื่อง : หนุ่ม-นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม

   กลยุทธ์สื่อกับองค์กรธุรกิจ

 การจัดประกวดนางงาม (ตอน 2)

มาต่อกันตอนที่ 2 กันเลย สำหรับหลักการสื่อกับองค์กรธุรกิจการจัดประกวดนางงามในหลักของคำว่า C-O-N-T-E-S-T” ซึ่งกล่าวไปแล้ว 4 ตัวแรกในตอนที่ 1 คือ C-O-N-T” และตอนที่ 2 ต่อด้วยอีก 3 ตัว คือ  E-S-T” เริ่มจาก

            E-Entance-การเข้าถึงสื่อ

พูดถึงคำว่า “สื่อ” (Media) นับเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากในระบบการทำงาน หากการทำงานในเชิงธุรกิจแล้วไม่มีการสื่อสารทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไร ยากจะหาคนมาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนได้ ดังนั้นจึงควรมี

  1. การเปิดรับสื่อ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจลักษณะสื่อ การประเมินค่าสื่อ และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ (นำสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้,เลือกรับสื่อเป็น,ส่งสารต่อได้,มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อ)
  2. แนวทางการใช้ออนไลน์  เริ่มจากในองค์กรสู่ภายในองค์กร ต่อมาคือ ในนามองค์กรสู่ภายนอก ระบุ อาทิ ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ

สิ่งที่ควรระวังในการเข้าถึงสื่อ ระวังถ้อยคำ จงเลี่ยงการโต้ตอบ งดใช้สื่อในการวิจารณวิจารณ์เสีย ๆ หาย ๆ งดละเมิดลิขสิทธิ์ บทความ ข่าว ภาพ โดยเฉพาะภาพผู้เสียชีวิต งดข่าวสถาบัน,ข่าวลือ หากมีการสื่ออะไรแล้วเกิดการผิดพลาดไปต้องแสดงความรับผิดชอบ อาทิ การขอโทษ

S-Sequence ความต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้น

สำหรับความต่อเนื่องและผลที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ ขอแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้คือ

ขั้นที่ 1 ตั้งทีมบริหารจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ

ขั้นที่ 3 กำหนดทรัพยากรที่จำเป็นด้วย การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ซึ่งเป็นการตรวจประเมินเบื้องต้น เพื่อเติมเต็มช่องว่างของทรัพยากร เทียบกัน

ระหว่างทรัพยากรที่ต้องใช้ และทรัพยากรที่มีอยู่

           ขั้นที่ 4 สำรวจและดำเนินกลยุทธ์พื้นฟู

           ขั้นที่ 5 ทดสอบผล นำเสนอ และปรับปรุงให้ดีขึ้น

T-Talkative การพูด การเจรจา

สำหรับการพูดหรือการเจรจานั้นมีความสำคัญ ดังภาษิตกล่าวไว้ว้า “ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า”  หัวใจในการเจรจาให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดคือ

ต้องปรับ ‘Mindset’ เพื่อสร้างบรรยากาศการเจรจาที่ดี palagrit.com ได้ให้ความหมายของ Mindset คือ กรอบความคิดหรือทัศนคติทางจิตใจ ถ้าจะพูดง่ายๆ ให้เข้าใจความหมาย มันเป็นกระบวนการทางความคิดหรือทัศนคติทางจิตที่เกิดขึ้นจากสมองของเรา กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเราเป็นเด็กเล็กที่พ่อแม่ของเราเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราส่งผลต่อวิธีคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์ ทัศนคติเป็นสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกลัวสุนัข คุณก็จะกลัวพวกเขาไม่ว่าพวกมันจะเข้าหาคุณกี่ครั้งก็ตาม ถ้าคุณไม่กลัวสุนัข แม้ว่าสุนัขจะเข้าใกล้คุณ คุณจะไม่กลัว

Mindset เป็นวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ส่งผลต่อความรู้สึก การกระทำ และพฤติกรรมของคุณ ความคิดของคุณยังมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อว่าคุณไม่เก่งอะไรบางอย่าง คุณอาจจะล้มเหลวเมื่อพยายามทำให้สำเร็จ หากคุณเชื่อว่าคุณเก่งในบางสิ่ง แม้ว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จ คุณก็ยังพยายามให้มากขึ้น กระบวนการคิดเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราและนำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว

นอกจากนั้นต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนไปเจรจา การนำเสนอผลประโยชน์ที่อีกฝ่ายจะได้รับ มีความตั้งใจที่จะฟังมุมมอง ความต้องการ และปัญหาของคู่เจรจารวมทั้งมีจุดยืนเป็นของตัวเอง แต่ก็ต้องสามารถยืดหยุ่นได้ มีความพยายามใช้เวลาในการเจรจาให้น้อยที่สุดอย่าปักใจอยู่กับข้อเสนอใดมากเกินไป และต้องกล้าปฏิเสธ มีการกำหนดตัวแทนผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจให้ชัดเจน และถ้าหากการเจรจาส่อแววล้มเหลว ต้องกล้าที่จะถอย

และนี่หลักการสื่อกับองค์กรธุรกิจการ โดยเฉพาะจัดประกวดนางงาม ขอเป็นกำลังใจให้กันกันทุกท่านในการดำเนินและขับเคลื่อนทุกธุรกิจให้ประสบความเร็วตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ และขอขอบคุณผู้ทุกท่านและทุกเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้บทความนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ

เรื่อง : นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม

เรียบเรียง : ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ

อีบุ๊กบางกอกทูเดย์ฉบับที่ 387 วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2566 (ใช้นิ้วพลิกอ่านได้เหมือนหนังสือปกติ)

หน้า 33  วินทุกเว(ที) Ways to Win EP:20

เรื่อง : หนุ่ม-นันท์นภัทร เจิมจุติธรรม

   กลยุทธ์สื่อกับองค์กรธุรกิจ

 การจัดประกวดนางงาม (ตอน 2)

https://book.bangkok-today.com/books/cohp/

 

 

Facebook Comments

Related post