Digiqole ad

วิธีขึ้นทะเบียน THAI SME-GP แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

 วิธีขึ้นทะเบียน THAI SME-GP แบบง่ายๆ ด้วยตนเอง
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับกรมบัญชีกลาง หนุนเอสเอ็มอี ไทยเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีได้มากยิ่งขึ้น ผ่านมาตรการ THAI SME-GP ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย สามารถลงสนามแข่งขันได้เต็มศักยภาพ ลดอุปสรรคทางด้านราคา

ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนดังนี้ 

เริ่มกันที่ เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.thaismegp.com

แล้วเลือกไปที่ ขึ้นทะเบียน 

อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

จากนั้นให้กรอกรายละเอียด ข้อมูลเจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจลงนาม

รอรับ SMS แจ้งรอผลการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 7-14 ทำการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่ www.thaismegp.com  

หรือติดต่อที่ สส. โทร. 1301 กด 1

THAI SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

Facebook Comments

Related post