Digiqole ad

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MOU กับ Protocol Today และ The Diplomat Network พัฒนาทักษะการบริการระดับสากลให้นักศึกษา

 วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MOU กับ Protocol Today และ The Diplomat Network พัฒนาทักษะการบริการระดับสากลให้นักศึกษา
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ซึ่งมุ่งมั่นในการปลูกฝังความเป็นสากล (internationalization) ให้แก่นักศึกษา นำโดย ดร. ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับ 2 องค์กร ได้แก่ Protocol Today ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านพิธีการระหว่างประเทศ และการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ และ The Diplomat Network ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรมระดับนานาชาติ การทูต และดูแลแขกระดับวีไอพีอย่างพิถีพิถัน ด้วยทักษะการบริการระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสามองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อกัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีได้ฝึกอบรมทักษะด้านอารมณ์และการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบุคลากรคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ “หลักปฏิบัติในการทำความเข้าใจมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการระดับสูง” Mr. Simon David Lloyd คณบดีคณะการจัดการการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว “โดยเฉพาะการเข้าใจความคาดหวังของบุคคลสำคัญระดับโลกจะช่วยพัฒนาทักษะเฉพาะตัวให้กับผู้ประกอบการและผู้ทำงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ ทั้งยังจะช่วยยกระดับการบริการภายในโรงแรมนั้นๆ ได้ ทั้งนี้เราต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สบายๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้หรือแม้แต่เห็นการดำเนินการของพิธีสารทางการทูต ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานีจึงหวังว่าจะมอบทักษะเฉพาะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาและทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้สำเร็จการศึกษาด้านการบริการคนอื่นๆ”

ทางด้าน Ms. Adriana Flores, MA Executive Director of Protocol Today Holland กล่าวว่า “โลกาภิวัตน์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกในทุกด้าน เศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจแบบผู้ประกอบการ ผู้นำและนักศึกษาจึงต้องพัฒนาทักษะที่เป็นสากลในการสร้าง รักษาและจัดการความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้คนจากวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกันความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี The Diplomat Network และ Protocol Today Holland จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระดับประเทศ และระดับนานาชาติด้วยงานกิจกรรม และการฝึกอบรมที่พัฒนา การดูแลภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการและบริษัทต่างๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่า เราจะเชื่อมโยงค่านิยมวัฒนธรรม องค์กร และโลกของปัจเจกบุคคลเข้าด้วยกัน”

ขณะที่นายพันธจักร ว่องปรีชา, CEO & Founder of The Diplomat Network กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นปฐมบทใหม่ในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการต้อนรับและการให้บริการ เช่น วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลก ผ่าน การฝึกอบรม การพัฒนา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศ ความร่วมมือสามฝ่ายนี้ จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดการงานอีเว้นท์ และงานนานาชาติ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของระเบียบแบบแผนที่ได้มาตรฐานระดับสากลและหลักการทางการทูต เพื่อให้มั่นใจว่างานอีเว้นท์ต่างๆ จะดำเนินไปด้วยความแม่นยำ ถูกต้อง สมเกียรติ มีศักดิ์ศรี และปลอดภัยสูงสุด”การร่วมมือกันระหว่าง 3 องค์กรคือ วิทยาลัยดุสิตธานี Protocol Today และ The Diplomat Network ในครั้งนี้จึงถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการบ่มเพาะทักษะการบริการให้ผู้เรียนมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมโลกในฐานะ Global citizen ที่มีคุณภาพต่อไป

Facebook Comments

Related post