Digiqole ad

วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ HOSCO สร้างงานสร้างอาชีพกับเครือข่ายอุตสาหกรรมบริการทั่วโลก

 วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ HOSCO สร้างงานสร้างอาชีพกับเครือข่ายอุตสาหกรรมบริการทั่วโลก
Social sharing
Digiqole ad

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือ Dusit International เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสายงานบริการระดับนานาชาติ HOSCO

HOSCO เป็นเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้คนทั่วโลกที่สนใจในสายงานด้านการบริการโดยเฉพาะ ในพื้นที่ของ HOSCO ผู้ใช้งานสามารถสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมสายงานหรือนักศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ได้พบปะกับรุ่นพี่รุ่นน้องจากสถาบันเดียวกัน รวมถึงยังเป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการทั้งในและต่างประเทศมาประกาศตามหาบุคลากรเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ในองค์กรของตน

วิทยาลัยดุสิตธานี ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย HOSCO โดยมุ่งเน้นความเป็นสากล (Internationalization) เพื่อสร้างโอกาสด้านการทำงานครอบคลุมทุกตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมบริการให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของวิทยาลัยดุสิตธานีโดยไร้ข้อจำกัดด้านพรมแดน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าที่อยู่ในเครือข่ายได้เลือกฝึกงานหรือทำงานที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ (Digitalization) ในการฝากประวัติและผลงาน และที่สำคัญ ภายในระบบของ HOSCO ยังมีหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่สมาชิกทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และยังมีคำแนะนำสำหรับการทำงานในสายงานบริการด้วย

พิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย HOSCO ว่า “ทางวิทยาลัยได้มองเห็นถึงความสำคัญในการเป็นพันธมิตรในเครือข่ายของ HOSCO เป็นอย่างมาก เพราะว่า HOSCO เป็นระบบที่มีเครือข่ายผู้คนในสายงานด้านการบริการมากกว่า 1.4 ล้านคนทั่วโลก มีผู้จ้างงานกว่า10,000 บริษัท และมีโอกาสในการทำงานและฝึกงานถึง 50,000 กว่าตำแหน่ง จึงช่วยให้นักศึกษาของเราสามารถเลือกสมัครงานที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้ ทั้งนี้เราได้เปิดเป็นชุมชนของวิทยาลัยในระบบด้วย เพื่อช่วยให้ทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้แสวงหางานที่ต้องการ รวมถึงผู้จ้างงานที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์การฝึกงาน การเรียนแลกเปลี่ยน และการทำงานที่วิทยาลัยดุสิตธานีไปเป็นผู้ร่วมงาน ก็สามารถเข้ามาค้นหาและคัดเลือกผู้ที่ได้โดยตรง เนื่องจากนักศึกษาและบัณฑิตของวิทยาลัยดุสิตธานีนั้นการันตีได้ว่ามีความสามารถและทักษะด้านธุรกิจบริการระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง”

“นอกจากนี้วิทยาลัยดุสิตธานีได้เปิดสอนมานานกว่า 29 ปี ทำให้มีเครือข่ายศิษย์เก่าขนาดใหญ่ที่ทำงานในอุตสาหกรรมบริการ” พิชยากล่าวเพิ่มเติม“แพลตฟอร์มนี้จึงช่วยเชื่อมต่อศิษย์เก่าแต่ละรุ่นของวิทยาลัยดุสิตธานี และช่วยเพิ่มโอกาสในการบอกต่อด้านตำแหน่งงานให้แก่กัน ในขณะที่การหาที่ฝึกงานหรืออาชีพ นักศึกษาและศิษย์เก่าที่อยู่ในเครือข่ายของวิทยาลัยก็สามารถเลือกค้นหาโดยระบุความต้องการได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่สายอาชีพ ประเภทของธุรกิจ ไปจนถึงประเทศที่เป็นเป้าหมาย การเข้าร่วมในแพลตฟอร์ม HOSCO นี้จึงนับเป็นการสร้างสังคมและโอกาสในการทำงานทั้งในและต่างประเทศให้กับทุกคนที่จบจากที่นี่”

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งพัฒนาศักยภาพและแนวคิดของนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรภายในองค์กรทุกคน โดยยึดมั่นในพันธกิจหลักทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความยั่งยืน (Sustainability) การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล(Digitalization) ความเป็นสากล (Internationalization) และการบูรณาการ(Integration) เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศและความสำเร็จด้วยมาตรฐานการบริการที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น

 

 

วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ HOSCO สร้างงานสร้างอาชีพกับเครือข่ายอุตสาหกรรมบริการทั่วโลก

Facebook Comments

Related post