Digiqole ad

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดมหกรรมจัดหางาน HTF 2023 สร้างงาน สร้างโอกาส เสริมแกร่งอุตสาหกรรมบริการ

 วิทยาลัยดุสิตธานี จัดมหกรรมจัดหางาน HTF 2023 สร้างงาน สร้างโอกาส เสริมแกร่งอุตสาหกรรมบริการ
Social sharing
Digiqole ad

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดมหกรรมจัดหางาน HTF 2023 สร้างงาน สร้างโอกาส เสริมแกร่งอุตสาหกรรมบริการ

เป็นปีที่สองแล้วที่ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านการโรงแรม การประกอบอาหาร และการท่องเที่ยวในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดมหกรรมจัดหางานในธุรกิจบริการขึ้น โดยปีนี้ได้ยกระดับเป็นงานระดับอาเซียน ภายใต้ชื่องานว่า ASEAN Hospitality Talent Fair 2023 (HTF 2023) ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งจากผู้ประกอบการที่มาเปิดบูธรับสมัครงาน และผู้ที่มาเสาะแสวงหาโอกาสในการทำงานในงานนี้ เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Cvent

ASEAN Hospitality Talent Fair 2023 นับเป็นงานที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในภูมิภาคอาเซียน เพราะเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่กำลังมองหางาน และผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคาร ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทั้งจากเมืองไทย อาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป ตะวันออกกลาง หรืออเมริกา มาร่วมเปิดบูธจัดหางาน เพื่อที่จะได้คัดสรรบุคลากรไปร่วมงานได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ผู้สมัครงานทั่วทั้งอาเซียนก็สามารถเข้ามาหางานที่ตรงตามความต้องการ โดยภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปดีๆ ที่ช่วยติดอาวุธในการหางานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น เทคนิคการเขียนประวัติย่อ (CV) เทคนิคการสัมภาษณ์งาน หรือเวิร์คช็อปที่ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ เช่น การแกะสลัก การจัดดอกไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจบริการ อาทิ คุณแชมป์-ศิรเดช โทณวณิกทายาทรุ่นที่ 3 ของ Dusit Thani International คุณ Viona Zhang ผู้ก่อตั้งและ Managing Director ของ Baan Saijai Co., Ltd. เป็นต้น

คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า หลังจากโลกได้ผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ความท้าทายต่อไปของธุรกิจบริการก็คือการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นธุรกิจบริการต่างๆ จึงเริ่มสรรหาคนรุ่นใหม่ๆ ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน ในฐานะที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนทางด้านธุรกิจบริการโดยตรงมานานครบ 30 ปีเต็มในปีนี้ วิทยาลัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งกลุ่มดุสิตธานี ที่ต้องการฝึกฝนทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการให้ได้มาตรฐานสากล จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นเพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยงาน ASEAN Hospitality Talent Fair 2023 นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสานต่อปณิธานของท่าน เพราะงานนี้เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ได้มาพบปะกัน ได้เชื่อมต่อคนแต่ละรุ่นในอุตสาหกรรมบริการเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมีส่วนผลักดันให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

ทางด้าน ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ผู้เป็นแกนนำในการจัดงาน ได้กล่าวสมทบว่า “สำหรับความสำเร็จของงานในครั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานีต้องขอขอบคุณสถานประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม สปา ร้านอาหาร เรือสำราญ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมมือและช่วยกันเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่เรียนทางด้านธุรกิจบริการได้มีงานทำ นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือกันระหวางสถานประกอบการกับวทยาลัยดุสิตธานีต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการยังจะร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมบริการทั้งของไทยและอาเซียนพัฒนาและเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

วิทยาลัยดุสิตธานีได้ร่วมมือกับภาคธุรกิจในการพัฒนาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มานับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ 30 ปีก่อน และยังคงจะมุ่งมั่นสืบสานปณิธานของผู้ก่อตั้งต่อไป

 

 

Facebook Comments

Related post