Digiqole ad

“วิกรม”จี้”ประยุทธ์”เร่งแก้ราคาข้าวเหนียวตกต่ำ เผยเกษตรกรน้ำตาตก เหตุโรงสีไม่รับซื้อข้าวเปลือก

 “วิกรม”จี้”ประยุทธ์”เร่งแก้ราคาข้าวเหนียวตกต่ำ  เผยเกษตรกรน้ำตาตก เหตุโรงสีไม่รับซื้อข้าวเปลือก
Social sharing
Digiqole ad

นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ คณะทำงานคนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่าเป็นห่วงมาก เพราะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำมาก ล่าสุดราคาข้าวเหนียวกระสอบ 45 กิโล เดิมเกษตรกรสามารถขายได้ในราคากระสอบล่ะ 1,000 กว่าบาท แต่ในปัจจุบันราคาต่ำมาก โดยราคาข้าวเหนียวสันป่าตองราคาอยู่ที่ประมาณกระสอบ 45 กิโลกรัม 760 บาทหรือ 780 และข้าวเหนียวหอมใบเตยอยู่ที่ประมาณ 780 ถึง 800 บาทซึ่งถือว่าตกต่ำมากถ้าเทียบกับปีก่อนๆ

ปัจจุบันราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียวจากโรงสีรับซื้อจากเกษตรกรอยู่ที่ 5-6 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ตกต่ำจากเดิมที่เคยราคาที่ 9-12 บาท ถึงจะสามารถขายได้ เพราะปัจจุบันต้นทุนการปลูกข้าวอยี่ที่ 8-9 บาท ราคารับซื้อกระทบกับเกษตรกรอย่างมาก รวมทั้งในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรอาจจะไม่เก็บเกี่ยวเลือกปล่อยให้ข้าวแห้งตายคาที่นาดีกว่าเพราะเก็บเกี่ยวมาก็ไม่มีที่ขายและราคาก็ไม่ดี จึงไม่อยากลงทุนเพิ่ม

นายวิกรม กล่าวต่อว่า จากการลงไปพูดคุยกับผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ พบว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ ประกอบการท่าข้าวหลายแห่งของภาคเหนือ งดรับซื้อข้าวเปลือก เพราะโรงสีหลายแห่งไม่สามารถรับซื้อได้เพราะยังมีปริมาณข้าวเปลือกเป็นเป็นจำนวนมาก

“ปัญหามาจากการไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการขายข้าวใตลาดโลก รัฐบาลอ้างว่าเนื่องจากสถานการณ์ covid -19 และข้าวของประเทศเวียดนามที่ราคาถูกกว่า และคุณภาพก็ใกล้เคียงกับข้าวไทย นอกจากนี้แล้ว การบริโภคในประเทศที่ลดลง ดังนั้นขอส่งสัณญาณไปยังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หากยังคงเวิร์คฟอร์มโฮมไม่สนใจความเดือดร้อนของเกษตรกร ก็หมดเวลาเถลิงอำนาจของพลเอกประยุทธ์แล้ว ลาออกก่อนที่เกษตรกรทั้งประเทศจะออกมาไล่”นายวิกรมกล่าว

Facebook Comments

Related post