Digiqole ad

วัน อปพร.ประจำปี 2565จังหวัดพะเยา

 วัน อปพร.ประจำปี 2565จังหวัดพะเยา
Social sharing
Digiqole ad

พะเยาจัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และพัฒนาเมืองพะเยาให้น่าอยู่ เนื่องใน ” วัน อปพร.” ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลาง อ.เมืองพะเยา จว.พ.ย.

โดยมี นาย ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผวจ.พ.ย. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ, ผู้แทนหน่วยงาน และ ประชาชน จิตอาสา พระราชทาน ของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 300 คน

Facebook Comments

Related post