Digiqole ad

วันหยุดที่ไม่ได้หยุด..กับกิจกรรมเพื่อชุมชน “บ้านโคกสลุง” จังหวัดลพบุรี

 วันหยุดที่ไม่ได้หยุด..กับกิจกรรมเพื่อชุมชน “บ้านโคกสลุง” จังหวัดลพบุรี
Social sharing
Digiqole ad

วันหยุดที่ไม่ได้หยุด..กับกิจกรรมเพื่อชุมชน “บ้านโคกสลุง” จังหวัดลพบุรี

ฟื้นความทรงจำวิถีชุมชนกับภาพเขียนที่เล่าเรื่อง โดยกลุ่มศิลปินชุมชน ร่วมกับน้องๆ เยาวชนท้องถิ่นและศิลปินสัญจร 5555

กิจกรรมที่ร่วมกันสร้าง และร่วมกันเขียน…สะสมที่ละภาพ ทีละช่อง..ทีละวัน…เพื่อสร้างเป็นถนนที่เล่าเรื่องได้..เพื่อให้วิถีชีวิตของชุมชนที่เคยมีมานั้น ไม่ถูกลืม…จากความทรงจำ

เล่าเรื่องโดยผู้เฒ่า..เขียนบันทึก โดยเยาวชน..และกลุ่มศิลปินพื้นที่ ทีละภาพ ภาพละเรื่องราว…เล่ากันยาวๆในถนนหนึ่งเส้น..

กลุ่มบันทึกเรื่องราววิถึชุมชน ยังคงใช้ความเพียรในการสื่อผ่านภาพเขียนอย่างต่อเนื่อง..

จากถนนหนึ่งเส้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเส้น..จนกลายเป็นถนนที่ สามารถบอกเล่า..เรื่องราวของ วิถีชีวิตได้ทุกถนน..ไปทั่วชุมชน”บ้านโคกสลุง” ลพบุรี

ศิลปินสัญจร..ยังคงจะไปเขียนเล่าเรื่องและเรียนรู้วิถีชุมชนต่อ..เพราะมันเป็นวิถึที่สวยงาม…

ขอขอบพระคุณปราชญ์ชุมชน พ่อมืด และครูเสือ..ที่ยอมปล่อยให้ศิลปินสัญจรไปหยิบพู่กันเขียนภาพ …

ท่านใดผ่านไปแถวนั้น..สามารถแวะไปชมภาพเล่าเรื่องได้ที่ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงจังหวัดลพบุรี …ได้ตลอด
ขอบคุณครับ..

คนเล่าเรื่อง…ชาตินันท์ จิวาลักษณ์

 

 

Facebook Comments

Related post