Digiqole ad

วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๙ ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๙ ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๙ ปี โดยมี นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบ และผู้พิพากษาสมทบ ร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อมาเป็นพิธีมอบโล่แก่อดีตผู้พิพากษาสมทบที่ทำคุณประโยชน์ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

Advertisement

จากนั้นเป็นการประกวดผลงานนวัตกรรมหรือผลงานของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยผลการประกวดมีดังนี้ ด้านการทำงานของศาลเยาวชนและครอบครัว รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ด้านโครงการต่างๆ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post