Digiqole ad

วันครูแห่งชาติปีนี้ ครูทั้งแผ่นดินรวมตัวสวมชุดดำคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับไม่ฟังเสียงครู

 วันครูแห่งชาติปีนี้ ครูทั้งแผ่นดินรวมตัวสวมชุดดำคัดค้าน ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับไม่ฟังเสียงครู
Social sharing
Digiqole ad

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เข้าสู่วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2566  จากทั้งหมด 110 มาตรา ได้รับการพิจารณาถึงมาตรา 8 จากนั้นสภาล่มต้องปิดการประชุม ทำให้ “ร่างพ.ร.บ.การศึกษา” ยังพิจารณาไม่เสร็จ ท่ามกลางกระแสผู้นำรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วาดหวังเอาไว้ว่า จะให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อเป็น “ของขวัญวันครู” ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม นี้

ล่าสุดมีข้อกังวลจาก “ครู” ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน“ร่างพ.ร.บ.การศึกษา” ด้วยการแต่งชุดดำไว้อาลัยตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-16 มกราคม นี้  เนื่องจากในร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฉบับใหม่ มีความไม่ชอบมาพากลในหลายมาตรา

ประเด็นที่น่ากังวลอยู่ 4 มาตรา ดังนี้

1.มาตรา3 ว่าการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งคณะกรรมาธิการเสียงส่วนมากให้แก้ไข แต่ในที่สุดกลับลงมติกลับเป็นร่างรัฐบาล ทำให้มรดกคำสั่งคสช.ทำลายหลักธรรมาภิบาล เช่น คำสั่งคสช.ที่ 7/2558 และคำสั่งคสช.ที่ 17/2560 ยกเลิกพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เดิมคุรุสภามีบอร์ดบริหารมีผู้แทนจากวิชาชีพครู แต่คำสั่งคสช.ที่ 7/2558 ทำให้คุรุสภาไม่มีผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูมาเป็นผู้แทน  แต่ปรับเปลี่ยนบอร์ดใหม่ประกอบด้วย รัฐมนตรีศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารสูงสูดจาก 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

2.มาตรา 40 วรรค2 ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ ทำให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาจะไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ ประกอบด้วยผอ.เขตพื้นที่การศึกษา รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศน์ ทำให้ค้างคาใจเนื่องจากเป็นสิทธิที่เคยได้รับมาก่อนแต่ในร่างพ.ร.บ.การศึกษา ไม่มีการแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิม อีกทั้งไม่รับรับฟังเสียงท้วงติงจากครูในเรื่องนี้

3.มาตรา 42 เกี่ยวกับคำสั่งคสช.เป็นการออกแบบสภาวิชาชีพครูใหม่ เดิมคุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพ แต่เปลี่ยนใหม่ให้คุรุสภาเป็นองค์กรของครู เมื่อกฏหมายแม่ออกมาแบบนี้ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ตกไป

4.มาตรา106 ว่าด้วยการให้อำนาจ รัฐมนตรี ปลัดศธ. เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการกระทรวงศึกษาฯ หมายความว่า จะใช้ระบบการสั่งการจากบนลงล่าง หรือ “ซิงเกิลคอมมานต์” ย้อนแย้งกับโลกความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังวิกฤติโควิด-19

Facebook Comments

Related post