Digiqole ad

“วัดอินทารามวรวิหาร-มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสิน” ร่วมระดมทุนครั้งใหญ่ “สร้างศูนย์การเรียนรู้-บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 32 องค์”

 “วัดอินทารามวรวิหาร-มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสิน” ร่วมระดมทุนครั้งใหญ่  “สร้างศูนย์การเรียนรู้-บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 32 องค์”
Social sharing
Digiqole ad

วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ร่วมโครงการระดมทุนครั้งใหญ่ ในการร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินและกษัตริย์ไทย เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาของชนเผ่าไทย รวบรวมเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินและกษัตริย์ไทยองค์อื่น ๆ รวมถึงดำเนินการเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป ในพระอุโบสถหลังเก่า ที่ประดิษฐ์ไว้ ตั้งแต่ สมัยอยุธยา, ธนบุรี, รัตนโกสินทร์ ฯลฯ รวมไปถึงพระประธานที่องค์พระเจ้าตากสินเคยดำเนินการสร้างไว้ และชำรุดเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ณ บริเวณภายในวัดอินทารามวรวิหาร แห่งนี้

โดยมีความต้องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดอินทารามวรวิหาร ที่จะถูกจัดสร้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงเยาวชน นักเรียน นักศึกษาต่าง ๆ ที่มาสักการะพระเจ้าตากสิน ณ วัดอินทารามวรวิหาร ได้เรียนรู้เจาะลึกเรื่องราวขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการให้ปัญญาองค์ความรู้ในเรื่องของการรักษาปกป้องประเทศ รวมไปถึงเรื่องราวของพระมหากษัตย์องค์อื่น ๆ ของไทย

ซึ่งมี รศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง ประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในฐานะผู้จัดการโครงการได้มองภาพไว้ เผยว่า “ทางเรามองไว้ในการจัดทำนิทรรศการในรูปแบบที่มีวัตถุ ข้อมูลเนื้อหานำมาจัดแสดง โดยเน้นเนื้อหาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเข้ากรุงธนบุรี รวมไปถึงความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือรักษาประเทศชาติไว้ ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรี และวัดอินทารามวรวิหาร ซึ่งพระองค์มาเยือนวัดแห่งนี้บ่อยมาก ถือได้ว่าเป็นวัดประจำพระองค์ ฯลฯ โดยส่วนหนึ่งเราจะทำในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ เพื่อให้สามารถค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ละเอียดยิ่งขึ้น งานนี้เราจะฝึกฝนมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมศึกษาข้อมูล เพื่อดำเนินการออกแบบและจัดสร้างต่าง ๆ แล้ว”

โดยมี คุณเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และประธานกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 32 องค์ในอุโบสถหลังเก่า วัดอินทารามวรวิหาร ได้เผยถึงอีกหนึ่งโครงการสำคัญว่า  “ด้วยสภาพโบราณสถานที่มีอายุยาวนานเกือบ 300 กว่าปี มีความเสื่อมจากวัสดุ ความชื้น อากาศ ระยะเวลาอันยาวนาน  ฉะนั้นความเสียหายของพระพุทธรูปแต่ละองค์ อาจจะถูกซ่อมแซมมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แล้ว ซ่อมมาเรื่อย ๆ ตลอดกว่า 200 ปีที่ผ่านมา วัสดุบางส่วนอาจไม่ใช่ของเดิม บางส่วนต่อเติมเข้ามา ทำให้ความชื้น ความสัมพันธ์ที่จะเชื่อมเนื้อวัสดุด้วยกัน โดยมีมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ขออนุญาตกรมศิลปากรอนุรักษ์ตามขั้นตอนของกรมศิลปากร ซึ่งกรมศิลปากรเองก็ได้สำรวจออกแบบประมาณราคา ศึกษาความเสื่อมสภาพแต่ละองค์ และประเมินราคาพร้อมกำหนดวิธีการอนุรักษ์ให้มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรมาควบคุมต่อไป”

พร้อมกันนี้ พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ ประธานมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้กล่าวสรุป “บรรพบุรุษ ต้นตระกูลไทย ท่านเฉลียวฉลาด กล้าหาญ อดทน เป็นนักสู้ผู้กล้า รักใคร่สามัคคีกัน จึงสามารถทำให้ลูกหลานไทยของท่านได้มีแผ่นดินอยู่อาศัย และเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ อยู่เย็นเป็นสุขชนิดดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้ ลูกหลานไทยปัจจุบัน อย่าทำให้บรรพบุรุษของเราผิดหวัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ ให้ทุกคน รวมไปถึงเด็ก ๆ รุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ด้วยกันครับ”

ร่วมเป็นหนึ่งในงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระ ณ วัดอินทารามวรวิหาร ในอุโบสถหลังเก่า รวม 32 องค์ ได้ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือ ร่วมบริจาคทำบุญ ได้ที่ ชื่อบัญชี “โครงการบูรณะพระพุทธรูปและศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 056-258242-5 (ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้)

*** สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ 3,000 บาท จะได้รับ “เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ซึ่งเข้าพิธีสิทธิมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ไปแล้วเมื่อวันที่ 10-14 มกราคม พ.ศ.2521 โดยในพิธีมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) เป็นองค์ประธานจุดเทียน พระราชสังวราภิมณฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ) วัดประดู่ฉิมพลี ธนบุรี เป็นประธานปลุกเสก ร่วมกับพระเกจิอาจารย์ทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 108 รูป  โดยมี “พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทองเหลือง รมดำ” ครึ่งองค์ 9 เซนติเมตร สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 3,999 บาท , ครึ่งองค์ 19 เซนติเมตร สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 49,999 บาท, เต็มองค์ 49 เซนติเมตร สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 200,000 บาท

 

Facebook Comments

Related post