Digiqole ad

วัดป่าโยธาประสิทธิ์ รับมอบพันธุ์กล้าไม้ จากเซเว่นฯ

 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ รับมอบพันธุ์กล้าไม้ จากเซเว่นฯ

พระครูโสภณธรรมรังษี (ซ้าย) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์เป็นผู้แทนรับถวายพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกป่าทดแทนในโครงการ “ป่าล้อมวัด” โดยมี นายตรีเทพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่เป็นผู้แทนถวายพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการป่าล้อมวัด จำนวน 80,242 ต้น ให้กับวัด 200 แห่งในจังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์โดยรอบศาสนสถานและร่วมเป็นเครือข่ายการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน ณ อุทยานหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/eWLxg

Related post