Digiqole ad

วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทย อย่าเสี่ยงผสมสูตรให้ประชาชนเป็นหนูทดลอง

 วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้คนไทย อย่าเสี่ยงผสมสูตรให้ประชาชนเป็นหนูทดลอง
Social sharing
Digiqole ad

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ประธานสมาพันธ์ ต่อต้าน แชร์ลูกโซ่ แห่งประเทศไทย กล่าวถึง กระแส การฉีดวัคซีน ผสมสูตรให้กับประชาชน ว่า ขณะนี้ประชาชน คนไทยทั่วประเทศมีความหวาดกลัวและหวั่นวิตกในเรื่องการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เนื่องจาก วัคซีนป้องกัน โรคดังกล่าว ยังกระจายไม่ทั่วถึงประชาชนทั้งประเทศ ขณะที่การแพร่ระบาดของโรคกลับมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด มติจากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เสนอแนวคิดให้ประชาชนฉีดวัคซีน covid สลับกัน 2 ชนิด โดยเข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวคและเข็มที่ 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้า

ตนขอวิงวอนไปยังผู้มีอำนาจ ว่า ก่อนที่จะเสนอแนวคิดในการผสมวัคซีน ให้กับประชาชนนั้น รัฐควรเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เป็นอันดับแรก  และจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัคซีนกระจายไปยังประชาชนทั่วประเทศรวดเร็วที่สุด เพราะปัจจุบัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อ มีจำนวนมากขึ้นในทุกจังหวัด ไม่นับรวมปัญหาผู้ป่วยไม่มีสถานพยาบาลรองรับ และบางส่วนต้องนอนรอความหวังจนเสียชีวิตไปแล้วดังที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง

“ผมขออ้างอิง คำแนะนำของนางสมยา สวามินีนาธาน หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ ของ WHO ที่แนะนำว่า ไม่ควรมีการฉีดวัคซีน covid-19 ผสมสูตรให้กับประชาชนเนื่องจากจะเป็นการก่อแนวโน้มที่เป็นอันตราย และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพในการดำเนินการดังกล่าว  ทุกชีวิตมีค่า  อย่าให้ประชาชนต้องเสี่ยงเป็นหนูทดลองเลยครับ”

Facebook Comments

Related post