Digiqole ad

ลูกแม่โดมคนเก่ง ! “โบ๊ท-สุรบดินทร์ ผกาหอม” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติและนักกิจกรรมเพื่อสังคมกว่า 100 โครงการ พร้อมยึดหลัก “ความรู้คู่ความดี”

 ลูกแม่โดมคนเก่ง ! “โบ๊ท-สุรบดินทร์ ผกาหอม” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติและนักกิจกรรมเพื่อสังคมกว่า 100 โครงการ พร้อมยึดหลัก “ความรู้คู่ความดี”
Social sharing
Digiqole ad

“น้องโบ๊ท -สุรบดินทร์ ผกาหอม” วัย 20 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นเยาวชนไทยที่อุทิศตนขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมมาตั้งแต่อายุ 16 ปี ได้รับรางวัลเชิดชู อาทิ รางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, รางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, รางวัลเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ,กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,รัฐสภา,สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับรางวัลกว่า 80 รางวัล

ดำเนินโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ที่ผ่านมากว่า 100 โครงการ และปัจจุบันมีแผนดำเนินโครงการเพื่อสังคม อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการ New generation ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าชมรัฐสภา และได้พบกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โครงการ New generation อาสาพัฒนาโรงเรียน สู่การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 เป็นต้น

“หลักในการครองตน ครองคน ครองงาน ของผมนั้นคือ ความรู้ควบคู่ความดี 2 สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องควบคู่กันไป หากมีแต่ความรู้ ขาดหลักคุณธรรมความดีแล้วนั้น สังคมนี้ก็คงไม่น่าอยู่ แต่หากมีแต่ความดี ขาดความรู้ สังคมนี้ก็ขาดการพัฒนา ฉะนั้นเมื่อความรู้ควบคู่คุณธรรมความดีแล้ว สังคมนี้จะน่าอยู่และพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างงดงาม” น้องโบ๊ท สุรบดินทร์ กล่าว

ขอให้กำลังใจ น้องโบ๊ท สุรบดินทร์ เยาวชนคนเก่งมากความสามารถได้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวและให้กำลังใจน้องโบ๊ทได้ Facebook : สุรบดินทร์ ผกาหอม

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post