Digiqole ad

‘ลาว’ ต่อเวลากฎคุมโควิด-19 ไม่มีกำหนด หลังป่วยเพิ่มทั่วประเทศ

 ‘ลาว’ ต่อเวลากฎคุมโควิด-19 ไม่มีกำหนด หลังป่วยเพิ่มทั่วประเทศ

เวียงจันทน์, 15 พ.ย. (ซินหัว) — รัฐบาลลาวประกาศขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หลังจากจำนวนผู้ป่วยในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

เมื่อวันอาทิตย์ (14 พ.ย.) ทิบพะกอน จันทะวงสา รองหัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีลาว แถลงข่าวว่าชุมชนทั่วทุกแขวงของประเทศยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกตรวจพบในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น โดยมีจุดแพร่กระจายโรคอยู่ในงานสังคม สำนักงาน องค์กร และภายในครอบครัว

ลาวจะยังคงปิดทำการพรมแดนและด่านตรวจ ยกเว้นด่านที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แห่งชาติ ขณะเดียวกันจะงดออกวีซ่านักท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติ ยกเว้นบุคลากรการทูต พนักงานองค์กรระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนที่ต้องการเข้าประเทศเร่งด่วน ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการทั้งหมดที่กำหนดโดยรัฐบาล

นอกจากนั้นสถานบันเทิงทั่วประเทศยังคงต้องปิดให้บริการต่อไป พร้อมทั้งห้ามจัดการประชุมหรือการชุมนุมรวมตัวอื่นๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 50 คน ซึ่งรวมถึงเทศกาลและกิจกรรมทางศาสนา

Advertisement
Facebook Comments

Related post