Digiqole ad

ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better Life

 ลอรีอัล ประเทศไทยเดินหน้าสร้างอาชีพเปลี่ยนชีวิต  ผ่านโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better Life
Social sharing
Digiqole ad

ลอรีอัล ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อโครงการ Beauty For A Better Life หรือโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ความร่วมมือกับ 65 Academy จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนผู้ขาดโอกาสที่ต้องการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงด้วยการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่างผมและสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้ยั่งยืน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 57 คน โดยโครงการ Beauty For A Better Life นี้ตอกย้ำการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 2030  “L’Oréal For The Future” ของลอรีอัล กรุ๊ป ที่มีการเป้าหมายการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคำนึงถึงขีดจำกัดความปลอดภัยของโลก และร่วมช่วยเหลือด้านสังคมผ่านโครงการต่างๆ

นายแพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ลอรีอัลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพสร้างพลังให้กับชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการไม่แบ่งแยกเพื่อให้โอกาสคนทุกกลุ่มในสังคม เรามีโครงการต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและแบรนด์ของเรา ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับผู้ที่ขาดโอกาส สตรี และกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยให้ทุกๆ กลุ่มสามารถเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ช่วงเวลาที่เลวร้ายของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความมั่นคงของผู้คนทั่วโลก แม้ว่าขณะนี้ภาคธุรกิจหลายส่วนสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตได้แล้วหรือกำลังฟื้นตัว ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังต้องการโอกาสและความช่วยเหลือ บางคนอาจจะไม่สามารถดำรงอาชีพเดิมที่เคยทำมาได้และต้องการทิศทางและโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่มั่นคงในสังคมได้อีกครั้ง ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลอรีอัล มีบทบาทที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคย ในการช่วยให้ผู้คนและสังคมกลับมามีชีวิตที่ดีและมั่นคงได้อีกครั้ง ผ่านโอกาสในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน”

 

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสื่อสารองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอกย้ำเจตนารมณ์ของลอรีอัล กรุ๊ป ตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน 2030 “L’Oréal For The Future” โดยนอกจากเราจะมุ่งเร่งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของเราให้คำนึงถึงขีดจำกัดความปลอดภัยของโลกแล้ว เรายังมีเป้าหมายในการทำงานด้านสังคม ในการแบ่งปันโอกาสและพัฒนาชุมชน พร้อมกับสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับผู้ขาดโอกาส โดยลอรีอัล ประเทศไทย ได้จับมือกับพันธมิตร ในการดำเนินโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือผ่านการมอบทักษะอาชีพเสริมสวยให้ผู้ที่ประสบปัญหาด้านอาชีพและการเงิน เพื่อให้พวกเขาสามารถนำทักษะอาชีพที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพช่างผม และสามารถยืนหยัดด้วยตนเอง และสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองได้ เพื่อก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมั่นคงต่อไป”

 

ความโดดเด่นของโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ที่การออกแบบการดำเนินโครงการและหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะให้สามารถนำมาใช้ได้จริง ผ่านความร่วมมือกับสถาบันนักออกแบบทรงผมจาก 65 Academy จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพช่างผม

เอื้องดอย บัวเขียน ครูผู้สอนประจำ จากโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ  65 Academy กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้คลุกคลีและฝึกสอนทักษะเกี่ยวกับอาชีพช่างผมให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมมาหลากหลายรุ่น ทำให้มีโอกาสได้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของทุกคนที่ต้องการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยการมีอาชีพที่มั่นคง ในฐานะครูผู้สอน การได้เห็นพวกเขาสำเร็จการฝึกอบรม พร้อมก้าวสู่สายงานอาชีพช่างผมตามที่พวกเขาตั้งใจไว้ได้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้กับพวกเขา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้ ผู้ที่จบหลักสูตรฝึกอบรมจะประสบความสำเร็จในอาชีพช่างผม สามารถสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนตามที่โครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้”

 

ชยางกูร ยี่ลังกา ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 8 กล่าวว่า “ในอดีตเคยประกอบอาชีพเป็นรับจ้างทั่วไป และต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้าน ทำให้ไม่สามารถห่างจากบ้านนาน ๆ ไม่ได้ แต่อาชีพช่างผมคืออาชีพในฝัน เพราะเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจ สามารถทำงานที่บ้านได้ และสร้างรายได้จุนเจือครอบครัว ดูแลพ่อแม่ได้อย่างมั่นคง แต่ก็ไม่สามารถทำตามความฝันได้เพราะขาดแคลนทั้งโอกาสและทุนทรัพย์ พอได้รู้จักกับโครงการนี้ และเห็นเพื่อนที่เคยมาเรียนแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้น ก็ตัดสินใจเข้าร่วมฝึกอบรมโดยไม่ลังเล เพราะเป็นโครงการที่จะเข้ามาช่วยทำให้ฝันเป็นจริง ช่วยให้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านทักษะทำผมมากมายโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆ ที่สำเร็จหลักสูตรในครั้งนี้ หลังจากนี้จะตั้งใจฝึกฝนทักษะที่ได้รับมา และสานฝันในการมีร้านทำผมของตัวเองให้ได้ในที่สุด”

โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ Beauty For a Better Life เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิลอรีอัล โดยมีการดำเนินงานในกว่า 27 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่โดยผ่านมาลอรีอัล ประเทศไทย มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ศูนย์ฝึกอาชีพ และสถาบันด้านการออกแบบทรงผมหลายแห่ง ปัจจุบัน โครงการฯ ร่วมมือกับ 65 Academy จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพช่างผม นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและสร้างอาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการฯ รวมถึงทุกท่านในที่นี้ แล้วทั้งสิ้น 361 คน

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Beauty For a Better Life สามารถติดตามข่าวการรับสมัครฝึกอบรมจาก 65 Academy จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ https://www.facebook.com/65AcademyByLorealThailand

Facebook Comments

Related post