Digiqole ad

ลงนาม MOU

 ลงนาม MOU
Social sharing
Digiqole ad

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เอสซีจี ลำปาง และสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน จ. ลำปาง ลงนาม MOU ผสานพลังความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง”

นางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวรการ พงษ์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ นายสุมัย หมายหมั้น นายกสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันผสานพลังความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการ SET คู่ป่า คู่คน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดลำปาง” ด้วยการนำจุดแข็งของแต่ละฝ่าย มาเสริมการทำงานของชุมชนจังหวัดลำปาง บนพื้นฐานของกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม มุ่งสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมเสริมยุทธศาสตร์ความยั่งยืนจังหวัดลำปาง นับเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงพลังความร่วมมือที่มุ่งสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และประธานคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดลำปางร่วมเป็นประธานในพิธี

Facebook Comments

Related post