Digiqole ad

ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

 ร่วม MOU โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฯ

 

คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ,คุณนันท์นภัส สระบงกช (ที่ 1 จากขวา)  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าพัทลุง กรีน เพาเวอร์และ โรงไฟฟ้าแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีคุณเกียรติชาย      ไมตรีวงษ์ (ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และคุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (ที่2 จากซ้าย) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เป็นประธาน จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับงานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานดังกล่างจัดขึ้นที่ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/vy7tw

Related post