Digiqole ad

ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ

 ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ
Social sharing
Digiqole ad
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ (28 มกราคม 2567) รัฐบาลไทยโดยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนาม ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567
.
ความตกลงนี้เป็นผลมาจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 และได้หารือกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขอให้ทั้ง 2 ฝ่าย มีการจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาซึ่งกันและกัน
.
ความตกลงดังกล่าวจะยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีน ในการเดินทางเข้า-ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีระยะเวลาพำนักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และเมื่อรวมการเดินทางหลายครั้งภายในห้วงเวลา 180 วัน ระยะเวลาในการพำนักรวมกันต้องไม่เกิน 90 วัน ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
.
นายกรัฐมนตรี เผยแพร่ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “วันนี้ไทยกับจีนลงนามในความตกลงฟรีวีซ่าแล้วเรียบร้อยครับ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ก้าวสำคัญในความสัมพันธ์ไทย – จีนและจะมีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงในแง่การค้า หรือการลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกันจะดีขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลถึงรายได้จากนักท่องเที่ยว ที่ส่งตรงถึงพ่อค้าแม่ค้าในไทยครับ”
.
ขณะที่ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “วันนี้ ไทยกับจีนได้ลงนามในเอกสารสำคัญ ที่สะท้อนความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เราถือว่าความตกลงนี้ เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไทย – จีนที่มีมายาวนาน และความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกระดับ ผมมั่นใจว่า หลังจากนี้ไป การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน ทั้งเพื่อการท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและจีนได้อย่างแน่นอนครับ”
.
ด้าน นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “ความสำเร็จที่ไทยได้ free visa จากจีนในวันนี้ ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่เริ่มด้วยนโยบาย free visa ของไทยที่ให้กับพี่น้องชาวจีน เพื่อแสดงความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตามด้วยการเปิดประตูเจรจา ในห้วงประชุม BRI อีกครั้ง พร้อมร่วมกันผลักดัน free visa ระหว่างไทย-จีน อย่างถาวร กับกระทรวงต่างประเทศอย่างเป็นระบบจนเป็นที่มาของการลงนามในวันนี้ครับ #การทูตเพื่อประชาชน
.
ทั้งนี้ นายหวัง อี้ จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2567 อีกด้วย
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post