Digiqole ad

ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด

 ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด

๑๓ ม.ค. ๖๔ พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา

Advertisement
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบ ผลิตภัณฑ์ เส้นหมี่เอราวัณ ตราช้างสามเศียร กระเช้าของขวัญ และแจกันดอกไม้ จาก ตัวแทน ดร. วราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานกรรมการบริหาร และ นันทวรรณ โชติวิจิตร (วงศ์สุรไกร) ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ผู้สนับสนุนทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ร่วมกับตัวแทนทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ชนวุฒิ เบญจานุวัตร ผู้จัดการทีม เรืออากาศโท พยุง อินทร์แก้ว หัวหน้านักกีฬา และตัวแทนนักกีฬา ได้แก่ จ่าอากาศโท ธนกฤต จันทะเคียน จ่าอากาศตรี ธนกฤต บุญอาจ และ จ่าอากาศตรี ธันวา ยองทอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

Advertisement
Facebook Comments

Related post