Digiqole ad

ร่วมผลักดันปฏิรูปการศึกษาไทย เพิ่มคุณภาพ-ลดเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาประเทศเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

 ร่วมผลักดันปฏิรูปการศึกษาไทย เพิ่มคุณภาพ-ลดเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาประเทศเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
Social sharing

Digiqole ad

ร่วมผลักดันปฏิรูปการศึกษาไทย เพิ่มคุณภาพ-ลดเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาประเทศเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ว่าที่ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับผลักดันปฏิรูปการศึกษาไทย ระบุว่า

พี่น้องประชาชนครับ หากพูดถึงปัญหาสำคัญประการหนึ่งของสังคมไทยที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง หรือการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล คงหนีไม่พ้นปัญหาระบบการศึกษาของไทย ไม่ว่าจะเป็นมิติความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มิติคุณภาพการศึกษา มิติโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา หรือแม้กระทั่งมิติคุณภาพชีวิตของบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งผมในฐานะที่เคยเป็นครูในโรงเรียนและเป็นครูอาสามานานหลายปี ย่อมทราบและเข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี อีกทั้งผมยังตระหนักว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานคือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การแก้ปัญหาการศึกษาของไทยจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากสำหรับพวกเราที่เป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องแบกรับความความหวังและอนาคตของลูกหลานไว้

การเริ่มต้นปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาที่ดีต้องเริ่มด้วยการวางเป้าหมายว่าในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ โลกต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะแบบใด โดยระบบการศึกษาจะต้องสร้างคนเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและเทรนด์ของอนาคต รวมทั้งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิต และเป็นพลเมืองที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศได้ ซึ่งหน้าที่ของเราคือการผลักดันให้เกิดการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างครอบคลุม เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษา เน้นการจัดทำหลักสูตรที่รองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน เพิ่มวิชาที่จำเป็นและทักษะที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 อาทิ การเงิน การตลาด ธุรกิจ เทคโนโลยี ดิจิตอล ภาษาต่างประเทศ สุขภาพจิต สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คณิตศาสตร์ประยุกต์ การเอาตัวรอด พลเมืองดี เป็นต้น รวมทั้งดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของบุลลากรทางการศึกษา และลดภาระที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถมีเวลาคิดหาวิธีพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้การเรียนการสอนควรส่งเสริมทักษะที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์ การรู้จักตัวเอง ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทักษะความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกัน การตั้งเป้าหมายและวางแผน อีกทั้งควรผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกเพศทุกวัยสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง รองรับต่อวิกฤตและโอกาสในอนาคต

ผมเชื่อว่าการศึกษาคืออาวุธที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงโลกได้ เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาในวันนี้ ตอนนี้ เพื่อประเทศของเราในวันพรุ่งนี้ และอนาคตจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมครับ
ที่มา : พรรคประชาธิปัตย์

Facebook Comments


Social sharing

Related post