Digiqole ad

ร่วมช่วยกัน ปันน้ำใจ ชนะภัยโควิด

 ร่วมช่วยกัน ปันน้ำใจ ชนะภัยโควิด

พลอากาศตรี นายแพทย์ ทวีพงษ์ ปาจรีย์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบ ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ตราเอราวัณ ช้างสามเศียร จำนวน ๘๐ ห่อ (๒๔๐ กิโลกรัม) และเครื่องดื่มสมุนไพรกำลังใจ จาก ยศวัฒน์ จูฑะพุทธิ ตัวแทน ดร. วราทัศน์ วงศ์สุรไกร และ ไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร คณะผู้บริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ร่วมกับ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) ชนวุฒิ เบญจานุวัตร ผู้จัดการทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ พร้อมด้วย เรืออากาศโท พยุง อินทร์แก้ว จ่าอากาศโท ธนกฤต บุญอาจ และ จ่าอากาศโท ธนกฤต จันทะเคียน ตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ โดยถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๙๘ พรรษา เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการรักษาดูแลผู้ป่วย รวมถึงผู้ป่วย โรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลในสังกัดของกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๔ โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) โรงพยาบาลจันทรุเบกษา(กำแพงแสน) และ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ(ดอนเมือง) และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

Advertisement
Facebook Comments

Related post