Digiqole ad

“รุ่ง-มิ้วส์-แซ็ค” ชวนเยาวชนร่วมประกวดโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย”

 “รุ่ง-มิ้วส์-แซ็ค” ชวนเยาวชนร่วมประกวดโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย”
Social sharing

Digiqole ad

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ตลาดทรัพย์สินฯ (ท่าไข่) จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดงานแถลงข่าวการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบก และมีศิลปินรับเชิญร่วมขับร้องเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมด้วย รุ่ง สุริยา, แซ็ค ชุมแพ, มิ้วส์ อรภัสญาน์ และอาจารย์เทวัญ ทรัพย์แสนยากร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย มาร่วมงาน ก่อนได้รับชมการแสดงพิเศษจาก กรมดุริยางค์ทหารบก

การประกวดครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีสำหรับเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากจะได้รับประสบการณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในวงการเพลงอย่างยาวนาน อาทิ อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เทวัญ ทรัพย์แสนยากร นักดนตรีชื่อดัง ร่วมด้วยนักร้องชื่อดังอีกมายมาย อาทิ ทศพล หิมพานต์, รุ่ง สุริยา, มนต์สิทธิ์ คำสร้อย, ดาว มยุรี ฯลฯ

นางสาวอภิรดี เงินวิจิตร รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ สนับสนุนให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการศึกษา และเป็นอาชีพได้ในอนาคต จึงได้ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการประกวดร้องเพลงและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดดังกล่าว โดยเริ่มจากจังหวัดฉะเชิงเทราป็นแห่งแรก เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพร้อมหลายด้าน รวมถึงมีตลาดทรัพย์สินฯ (ท่าไข่ ซึ่งเปิดเวทีการแสดงเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มาแสดงความสามารถเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ สำนักงานทรัพย์สินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการประกวดร้องเพลงนี้ จะเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แสดงความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะการขับร้องเพลงจากคณะครู และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป”

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงความร่วมมือด้านการสนับสนุนโครงการว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยสถานที่ ในวัน เวลา ที่จัดกิจกรรม และอำนวยความสะดวกการจราจรโดยรอบ เป็นต้น”

นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ หัวหน้าโครงการทั่วไป มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กล่าวถึงรูปแบบการประกวดว่า “การประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทลูกทุ่ง และประเภทลูกกรุง แต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น ๕ รอบ คือ รอบ Audition รอบคัดเลือก ๑ รอบคัดเลือก ๒ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ในการจัดประกวดรอบแรกๆ จะใช้การร้องสด หรือร้องกับ backing track ส่วนในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะใช้วงดนตรีระดับประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมดุริยางค์ทหารบก และวงดนตรีเฉลิมราชย์ นอกจากนี้ จะมีการนำนักร้อง ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาร้องเพลงเพื่อเป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสร้างความสุขให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย”

ด้านอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปีนแห่งชาติ) ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประกวดว่า “ขอให้เยาวชนผู้ที่จะเข้าประกวดหมั่นฝึกฝนให้พร้อม ในขณะเดียวกันก็ขอให้ฝึกซ้อม และเข้าแข่งขันด้วยความสุข การร้องเพลงด้วยความสุข จะทำให้มีผลงานออกมาได้ดี ในระหว่างการประกวด เยาวชนจะได้รับคำแนะนำจากกรรมการเพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป ขอให้เด็กๆ ได้ใช้การร้องเพลงและดนตรี เป็นการทำให้ตนเองเป็นคนมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนเอง และสังคมต่อไป”

พันเอก สราญ มังคละโยธา รองเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก กล่าวว่า “กรมดุริยางค์ทหารบก จัดเตรียมวงหัสดนตรีแบบมาตรฐานสากลและนักดนตรีระดับอาชีพ เพื่อบรรเลงให้กับผู้เข้าประกวดตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ รวมถึงสนับสนุนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประกวดครั้งนี้กรมดุริยางค์ทหารบกเชื่อว่าจะค้นพบเยาวชนที่มีศักยภาพด้านขับร้องและการแสดง และมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดูริยางค์ทหารบกซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบกตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะรับราชการในกองทัพบก
ต่อไป”

การเปิดรับสมัคร แบ่งเป็น ๒ รอบ คือ ประเภทเพลงลูกทุ่ง รับสมัครวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และประเภทเพลงลูกกรุง รับสมัครวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ คุณสมบัติผู้เข้าประกวดบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน ๑๘ ปี มีภูมิลำเนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือนักเรียนระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร มูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลความสามารถพิเศษ ๑๐,๐๐๐ บาท และ เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกท่าน ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย หรือโทร. ๐๒ ๗๘๗ ๖๘๘๗ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาทำการ)


Facebook Comments


Social sharing

Related post