Digiqole ad

“รำไลน์แดนซ์ประยุกต์ เมืองสระแก้ว” เชิญชวนประชาชน มาออกกำลังกาย!!

 “รำไลน์แดนซ์ประยุกต์ เมืองสระแก้ว” เชิญชวนประชาชน มาออกกำลังกาย!!
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางณัฐชนากานต์ พานิชไทย หัวหน้า “ทีมรำไลน์แดนซ์ประยุกต์ เมืองสระแก้ว” ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและเยาวชนชาวสระแก้ว ร่วมออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ไลน์แดนซ์-รำพื้นบ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และช่วยกระตุ้นประชาชนในชุมชนเขตเมืองสระแก้วและชุมชนใกล้เคียงให้มีความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และเพื่อสนองโยบายของ นางณัฐชนากานต์ พานิชไทย หัวหน้าทีม ในการดูแลสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป.

โดยจัดขึ้นระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.30-19.30 น. ณ อาคารกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ตรงข้าม เทศบาลเมืองสระแก้ว

ภาพข่าว : วงศกร ศรีสวัสดิ์ ทีมข่าวสระแก้ว/รายงาน

Facebook Comments


Social sharing

Related post