Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย
Social sharing

Digiqole ad

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินหน้าดูแลสุขภาพกระดูกและข้อคนไทย จัดกิจกรรมบริการวิชาการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพกระดูกและข้อประชาชน พร้อมเปิดตัวรายการสุขภาพใหม่! “ORTHOPEDICS PLAYLIST เพลย์ลิสต์+หมอกระดูกและข้อ ที่จะลงจอทางช่องยูทูปซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล ปลายเดือนเมษายน 2567  เป็นรายการที่จะรวมเนื้อหาความรู้ครอบคลุมทุกเพลย์ลิสต์ในหมวดกลุ่มโรคทางกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ จากทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ การให้บริการสุขภาพด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคตามแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มุ่งพัฒนาและยกระดับบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีศูนย์กระดูกและข้อ หรือออร์โธปิดิกส์ เปิดให้บริการทางการแพทย์ ณ ชั้น 1 โซนโถงลิฟต์ B อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และการผ่าตัดรักษาโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบวงจรโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา ด้วยนวัตกรรมบริการสุขภาพด้านกระดูกและข้อที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล พร้อมมุ่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศแก่สังคมในกลุ่มโรคทางกระดูกและข้อ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับคนในสังคมไทย โดยประชาชนสามารถร่วมติดตามรับชมการให้บริการวิชาการความรู้สุขภาพกระดูกและข้อของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านทางรายการ “ORTHOPEDICS PLAYLIST เพลย์ลิสต์+หมอกระดูกและข้อ รายการใหม่จากช่อง CRA CHULABHORN Channel รายการแนว Edutainment ที่จะรวมคอนเทนต์เนื้อหาความรู้เพื่อให้บริการวิชาการส่งเสริมความรู้สุขภาพในหมวดโรคทางออร์โธปิดิกส์ ครอบคลุมทุกเพลย์ลิสต์อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็น พังผืด และเส้นประสาทที่เกี่ยวข้อง

โดยมีบุคลากรทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ จากศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ทั้งในมุมคนไข้อยากรู้ คนรักษาอยากบอก รวมทั้งมุมมองสำหรับเยาวชนที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลรักษาคนไข้ของคนที่เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยจะเริ่มเผยแพร่ออกอากาศทางช่อง YouTube CRA CHULABHORN Channel สถานีสื่อความรู้สร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อสังคมไทยโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุกวันพฤหัสบดีเริ่มตอนแรกวันที่ 25 เมษายน 2567  และสามารถร่วมติดตามข่าวสารการให้บริการคอนเทนต์ความรู้ด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทาง Facebook @chulabhornhospital และติดตามเป็นเพื่อนทางไลน์เพื่อเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์กับศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ที่ LINE Official Account @chulabhornhospital นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรายการ และสื่อวีดิโอเพื่อบริการความรอบรู้ด้านสุขภาพ และโครงการภารกิจต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทางช่อง CRA Chulabhorn Channel ทาง Youtube (https://youtube.com/@ChulabhornChannel)  และ TikTok (https://www.tiktok.com/@crachulabhornchannel)

Facebook Comments


Social sharing

Related post