Digiqole ad

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด Open Day 2023 แนะนำหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด Open Day 2023 แนะนำหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่
Social sharing
Digiqole ad

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2566 (PSCM MD Open Day 2023) เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมทำความรู้จักและแนะนำหลักสูตรแล้ว ยังมีกิจกรรมแบ่งฐานให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ทางแพทยศาสตร์ ฝึกทักษะทางคลินิก ฟังเสียงปอดและเสียงหัวใจจากหุ่นจำลอง ร่วมสนุกกับเกม และให้คำแนะนำการเรียนการใช้ชีวิตประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินโครงการแนะนำหลักหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ด้วยความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 คน โดยรอบที่ 1 จำนวน 28 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค.65 และ รอบที่ 2 จำนวน 4 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.66 – 15 มี.ค.66

สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-2576-6600 ต่อ 8477, 8481 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ติดตามข่าวสารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทาง https://www.facebook.com/PSCM.CRA และ http://pscm.cra.ac.th

Facebook Comments

Related post