Digiqole ad

ราชมงคลพระนคร – ENZ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย สานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์

 ราชมงคลพระนคร – ENZ จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย สานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์  (Education New Zealand : ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต้อนรับ นายเปาโล การ์เซีย (Paulo Garcia) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถาบันการศึกษาหน่วยงานการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์  ู้บริหารองค์การรัฐบาลและเอกชนจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 24 ท่าน เพื่อสานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์

ในโอกาสนี้ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี ราชมงคลพระนคร และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตการทำเครื่องหอมไทย โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงการทำกิจกรรมรดน้ำดำหัว มอบพวงมาลัยและผ้าขาวม้า ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำประเทศไทยให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมวัดเทวราชกุญชร และพิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง ณ ศูนย์โชติเวช ราชมงคลพระนคร โดยความร่วมมือของ นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ และ นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้แทนจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างยิ่ง  

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา จะเห็นได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญด้านการศึกษากับเยาวชนไทยเป็นอันดับแรกๆ ซึ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนภาษา มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนจำนวนมากที่ให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้นจึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และมุมมองด้านการศึกษาระหว่างราชมงคลพระนครกับสถาบันศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ในอนาคต

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post