Digiqole ad

       ราชมงคลพระนคร กวาดรางวัลชนะเลิศ งาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14

        ราชมงคลพระนคร กวาดรางวัลชนะเลิศ งาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม  9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14  จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2567  ณ มทร.สุวรรณภูมิ และวัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายใต้ Concept กัมปนาทพสุธา ยอยศยิ่งฟ้าถิ่นมรดกไทย เกริกเกรียงไกรสืบสานศิลป์งามยลยินถิ่นสุวรรณภูมิ  โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และทูตวัฒนธรรม  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ

ทั้งนี้ภายในงานนักศึกษาราชมงคลพระนครได้สร้างชื่อเสียง โดยคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งเดี่ยว ประเภทชาย  รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้แก่ นายพัฒนะ เนตรอนงค์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งเดี่ยว ประเภทหญิง รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ได้แก่ นางสาวอัจฉริยา จินดาวงศ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

รางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ การแข่งขันนำเสนอผลงานการนำเสนอแผนการปฏิบัติที่ดี PDCA มาใช้ในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา หัวข้อ “นวัตกรจิตอาสา” โดยสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร  รับถ้วยรางวัลนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภททีม (นักร้องพร้อมหางเครื่อง) โดยทีมลูกทุ่งราชมงคลพระนคร รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล  ได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ ทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ อันทรงคุณค่าเป็นลักษณะเฉพาะถิ่น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสืบสานรักษาวัฒนธรรมไทย ให้กับผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปได้รับชม

Facebook Comments


Social sharing

Related post