Digiqole ad

ราชมงคลพระนครเปิดคลินิกเติมความรู้เทคโนโลยี “ชุมชนเกาะเกร็ด”

 ราชมงคลพระนครเปิดคลินิกเติมความรู้เทคโนโลยี “ชุมชนเกาะเกร็ด”
Social sharing

Digiqole ad

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 โดยจัดอบรมและฝึกปฏิบัติถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม CANVA เพื่อใช้ในการออกแบบสื่อในการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการในตำบลเกาะเกร็ด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวจุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ และนางสาวชานิตา โฮ่คำ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ราชมงคลพระนคร เปิดให้คำปรึกษาเทคโนโลยี โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 665 3888 ต่อ 6644 หรือผ่านระบบออนไลน์ https://clinictech.rmutp.ac.th/

Facebook Comments


Social sharing

Related post