Digiqole ad

ราชกิจจานุเบกษาประกาศล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด เพิ่ม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เริ่ม 20 ก.ค.64

 ราชกิจจานุเบกษาประกาศล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด เพิ่ม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เริ่ม 20 ก.ค.64
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2564 ประกาศล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด
เพิ่ม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เริ่ม 20 ก.ค. 64
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/5F65N

Related post