Digiqole ad

รับเหรียญที่ระลึกพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอัฏฐมีบูชารำลึก ประจำปี ๒๕๖๕

 รับเหรียญที่ระลึกพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอัฏฐมีบูชารำลึก ประจำปี ๒๕๖๕
Social sharing
Digiqole ad

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอัฏฐมีบูชารำลึก ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อรถยนต์ที่นั่งถึงวัดเวฬุวนาราม (ไผ่เขียว) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุทธิพงศ์ เสมสูงเนิน นายกสมาคมพุทธบริษัทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร พร้อมคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารับเสด็จ ผู้แทนคณะกรรมการฯ ถวายมาลัยข้อพระกร เสด็จขึ้นศาลาการเปรียญ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทรงถวายมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายบูชาพระครูชัยสารสุนทร (สิงห์ ชยสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม เสด็จไปยังหน้าโต๊ะหมู่พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ประทับพระเก้าอี้ ทรงศีล ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบแล้ว นายกสมาคมพุทธบริษัทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์

จากนั้น ทรงจุดต่อตะเกียงไฟพระฤกษ์ ประทาน ถวายแด่ภิกษุ และประทานต่อตะเกียงไฟพระฤกษ์ ประทาน แก่อุบาสก อุบาสิกา จำนวน ๒๕ รูป/คน เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา เสด็จประทับพระเก้าอี้ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงหลั่งทักษิโณทก ประทานของที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนโครงการ จำนวน ๖๙ ราย เสร็จแล้ว ประทานวโรกาสให้ นายกสมาคมพุทธบริษัทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ร่วมฉายพระรูป (เป็นกรณีพิเศษ) เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย ทรงลาพระสงฆ์ ทรงคมอัฐิและรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม ถวายความเคารพหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม ถวายของที่ระลึก เสด็จลงจากศาลาการเปรียญ รับถวายของที่ระลึก เสด็จกลับ

โดยมีบุคคลเข้ารับเหรียญที่ระลึก ได้แก่ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์  ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร., ว่าที่ร้อยตรี ธนัท ชัชวาลย์, นักแสดงจากซีรีส์ธรรมะ “นางวิสาขา, ศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) นักแสดงซีรีส์ “นางวิสาขา”, เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ผู้กำกับละครธรรมะ “พระธรรมบทเดอะซีรีส์ ตอน สามาวดีผู้ไม่ตาย , อาจารย์รินลดา ชัยหมื่น จากบ้านสร้างสุขพยากรณ์, อิสรียาร์ มาลัยศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1991 นักแสดงซีรีส์ “นางวิสาขา”, อลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน นักแสดงจากละคร “พยัคฆ์ยี่เก” ช่อง 7HD, ศิราวรรณ สมเพาะ นักแสดงจาก พระธรรมบทเดอะซีรีส์ ตอน สามาวดีผู้ไม่ตาย, ศรุต ถาม์พรทองสุทธิ พิธีกรข่าวททบ.5HD  และ ดร.กัญฐณา สนเจริญ ณ วัดเวฬุวนาราม

Facebook Comments

Related post