Digiqole ad

รัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน ไทยแลนด์ ไลฟ์ลอง เลิร์นนิ่ง แอนด์ เอดยุเคชั่น เอ็กซ์โป 2021

 รัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน ไทยแลนด์ ไลฟ์ลอง เลิร์นนิ่ง แอนด์ เอดยุเคชั่น เอ็กซ์โป 2021
Social sharing
Digiqole ad

 

 อิมแพ็ค จับมือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 หรือมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 2564 รวมผู้ประกอบการด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองกว่า 200 ราย ออกบูธเสนอแพ็คเกจสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เพื่ออัพสกิล-รีสกิล ให้กับทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน วัยเกษียณ รวมถึงผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 14–17 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 15,000 รายจากทั่วประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงพันธกิจสำคัญของกระทรวงฯ คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกช่วงอายุพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศ กระทรวงฯ จึงพร้อมสนับสนุนและถือโอกาสเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานเอกชนในการจัดงาน มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 2564 หรือ Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และหวังอย่างยิ่งให้มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 2564 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างคน สร้างอนาคต ด้วยการเสริมทักษะพัฒนาตนเองให้กับคนไทย

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด เจ้าภาพจัดมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 2564 เปิดเผยว่า จากผลสำรวจ *McKinsey คาดการณ์ว่าจะมีการสร้างอาชีพใหม่ ที่ต้องใช้ทักษะใหม่ในการทำงาน ส่งผลให้แรงงานกว่า 375 ล้านคนทั่วโลกจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือต้องเพิ่มทักษะใหม่ภายในปี 2573 เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานในอนาคต ในทางกลับกันบริษัทต่างๆ ก็ต้องส่งพนักงานออกไปพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ (Reskilling) และเสริมทักษะใหม่ )Upskilling) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ทางบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จึงร่วมกับ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเจ้าภาพร่วม จัดงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2021 หรือ มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 2564 เพื่อรวบรวมโปรแกรมการอัพสกิล-รีสกิลเพื่อคนทุกเพศทุกวัยไว้ในงานเดียว

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาและการต่อยอดทักษะ การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง และการศึกษาในประเทศไทย โดยจัดงานอีเว้นท์ที่จะเป็นจุดนัดพบของผู้เรียนรู้ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านนวัตกรรม ทิศทาง ข้อคิด และแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เทคโนโลยี และการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากผู้ประกอบการกว่า 200 บริษัทที่จะมานำเสนอโปรแกรมการอัพสกิลและรีสกิลแล้ว ภายในงานยังมีการฝึกอบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาในงานเดียว และคาดมีผู้สนใจทางด้านการพัฒนาตนเองเข้าร่วมงานกว่า 15,000 รายจากทั่วประเทศ

นายสาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 2564 ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 เป็นวิกฤตที่ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวและก้าวข้ามไปให้ได้ ซึ่งการจัดมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน 2564 เป็นมหกรรมที่สอดรับกับเทรนด์โลกอนาคต ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวเรื่องการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย เช่น กลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูก ด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ หรือหลักสูตรค้นหาตัวตนความถนัด และความชอบของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

รวมไปถึงบริษัทต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะแห่งโลกอนาคตให้กับองค์กร เสริมความแข็งแรงให้ธุรกิจที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแบบฉับพลัน ผ่านกิจกรรม การอบรม เวิร์กชอป และลงมือปฎิบัติจริงภายในงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามหกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง และต่อยอดเป็นการเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนของตนเอง สำหรับวัยเด็ก วัยทำงาน วัยเกษียณ และผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ  อีกทั้งภายในงานยังมีโปรแกรมเจรจาธุรกิจที่จะเปิดโอกาสในการขยายและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เวิร์กชอปเพื่อพัฒนาและต่อยอด สกิลจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานชั้นนำด้านการศึกษา และงานสัมมนาจากกูรูชั้นนำมาร่วมบรรยายในหลากหลายแง่มุม สำหรับหัวข้อสัมมนาและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thailandlifelonglearning.com หรือ เฟสบุ๊ก www.facebook.com/Thailandlifelonglearning

 

Facebook Comments

Related post