Digiqole ad

‘รัฐบาล’ จับมือ ‘กรุงเทพมหานคร’ ร่วมกันพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน สร้างกรุงเทพ ฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่

 ‘รัฐบาล’ จับมือ ‘กรุงเทพมหานคร’ ร่วมกันพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน สร้างกรุงเทพ ฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเร่งรัดการพัฒนากรุงเทพมหานคร ใน 2 กลุ่มประเด็นสำคัญ คือ การจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานและการจัดการด้านสังคมและเศรษฐกิจ ร่วมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้
.
นายก ฯ รับฟังการสรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเร่งพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น การขับเคลื่อนเพื่อเร่งรัดพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยการจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการจัดการด้านสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาจุดฝืดจราจรและวินัยจราจร การแก้ปัญหาการจราจร การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การใช้พื้นที่ราชการมาพัฒนาเป็นพื้นที่ทำมาหากินของผู้มีรายได้น้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาที่กัดกร่อนวงการการท่องเที่ยวของไทย
.
นายกฯ กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และร่วมการประชุมติดตามการเร่งรัดการพัฒนากรุงเทพมหานครครั้งนี้ และได้รับทราบการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงแม้จะมีการกระจายความเจริญไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคให้มากที่สุด แต่การทำงานและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ กทม. ล้วนแล้วแต่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลที่นายกฯ ได้ประกาศไปแล้วทั้ง 8 ข้อ ในงานประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ที่มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
.
ทั้งนี้ นายก ฯ ย้ำว่าสิ่งต่าง ๆ ในหลายเรื่องที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ยอมรับว่ายังขาดหน่วยงานสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือหากมีการสนับสนุนก็อาจยังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร วันนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มีโอกาสมาพบปะกัน โดยหลังจากนี้จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนให้มากขึ้น โดยในฝ่ายของรัฐบาลนายกฯ ได้มอบหมาย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานหลักในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยผลักดันให้เร็วขึ้น
.
พร้อมกันนี้นายก ฯ ได้ย้ำถึงการขุดลอกคูคลองต่าง ๆ และการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น การเก็บและกำจัดผักตบชวา ให้ทำต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงและป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยการสนับสนุนจากกองทัพ กรมราชทัณฑ์ และฝ่ายความมั่นคงได้เข้ามาช่วยกัน และเน้นย้ำถึงการเปิดฝาท่อของ กทม. 800 กว่าจุด ขอให้เปิดแล้วดำเนินการให้เสร็จเร็วขึ้น รวมไปถึงการดูแลรักษาเรื่องความสะอาดของบ้านเมือง การจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งหากบริเวณใดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้มีการนำผลการดำเนินงานทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินงานประชาสัมพันธ์สิ่งที่เกิดขึ้นให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
.
สำหรับเรื่องการแก้ปัญหาการจราจรนั้นขอให้มีการประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมไปถึงเรื่องของการไม่เคารพกฎจราจรก็เป็นอีกปัญหา ทั้งนี้ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน แต่เชื่อว่าสิ่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการไปก็ทำให้การแก้ปัญหาดีขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกับอีกหลายเมืองใหญ่ของโลกที่รถติดมากกว่าเรา แต่ยังต้องเพิ่มการสื่อสารออกไปให้มากขึ้น โดย นางพวงเพ็ชร รัฐมนตรีประจำสำนักนายก ฯ สามารถประสานสื่อต่าง ๆ ที่หน่วยงานรัฐมีอยู่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพราะเรื่องนี้ส่งผลต่อการท่องเที่ยว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
.
เรื่องของระบบขนส่งมวลชนเสริม (Feeder System) ที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ทำให้คนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนั้น นายกฯ ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ส่วนปัญหาแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์นั้น นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ก็เห็นใจคนขับรถแท็กซี่เช่นกัน ในช่วงที่รถติดมาก ซึ่งกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก สามารถที่จะช่วยกันดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้ พร้อมฝากเรื่องการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ให้มีเป็นไปตามกลไกแข่งขันที่สมบูรณ์ โดยไม่ให้เกิดการได้เปรียบระหว่างไรด์เดอร์กับแท็กซี่ การผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายถือเป็นโยบายหลักของรัฐบาลเช่นกัน
.
ส่วนของเรื่องแท็กซี่ รถสามล้อ และมัคคุเทศก์ผีต่าง ๆ นั้น นายก ฯ กล่าวว่าเป็นปัญหาที่กัดกร่อนวงการการท่องเที่ยวของไทยอยู่ จึงมอบหมายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องนี้ เพราะต้องการให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวก้าวแรกของการเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้รับความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจ
.
นายก ฯ ยังได้ย้ำถึงเรื่องการแก้ปัญหา PM2.5 ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้มีการ work from home เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เห็นผลชัดเจน ซึ่งมีการพิจารณาจุด hot spot ประกอบ และให้มีการประสานงานกันของหน่วยงานราชการต่าง ๆ รัฐบาลให้ความสำคัญและบริหารจัดการได้ดีทุกภาคส่วนอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของปากท้องประชาชนก็ขอให้บริหารจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งต้องขอบคุณ กทม.ที่ทำในเรื่องของรถอัดฟาง เพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งขอให้มีการพูดคุยกันบ่อยขึ้นและมีการสื่อสารผลสำเร็จของการดำเนินงานออกไปให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
.
ภายหลังการประชุมฯ นายกฯ ได้ตรวจเยี่ยมแถวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กรมการขนส่งทางบก สำนักงานคณกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเทศกิจ และสำนักอนามัย พร้อมกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาพบกับทุกคน โดยเห็นถึงความตั้งใจผ่านแววตาของทุกคน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาในยามกรุงเทพฯ ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ โรคโควิด -19 ระบาด ฝุ่นพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ทำงานหามรุ่ง หามค่ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี
.
โอกาสนี้ นายก ฯ ได้ขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนของทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากรุงเทพฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองเต็มความสามารถ ขับเคลื่อนหน้าที่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ทำให้กรุงเทพ ฯ เป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ น่าอยู่ น่าเที่ยวตลอดไป จากนั้น นายก ฯ ได้ปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติการ ณ บริเวณลานคนเมือง
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post