Digiqole ad

รัฐบาลเผยผลสำเร็จเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,253 ราย มูลหนี้ลดลง 1,084 ล้านบาท 4 จังหวัด “ศรีสะเกษ นครสวรรค์ นราธิวาส ระนอง” ดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้ว 100%

 รัฐบาลเผยผลสำเร็จเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,253 ราย มูลหนี้ลดลง 1,084 ล้านบาท 4 จังหวัด “ศรีสะเกษ นครสวรรค์ นราธิวาส ระนอง” ดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้ว 100%
Social sharing

Digiqole ad
รัฐบาลเผยผลสำเร็จเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,253 ราย มูลหนี้ลดลง 1,084 ล้านบาท 4 จังหวัด “ศรีสะเกษ นครสวรรค์ นราธิวาส ระนอง” ดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้ว 100%
.
รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จากข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2567
.
มีจำนวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 50,830 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,253 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 1,084.086 ล้านบาท
.
กรณีที่เจ้าหนี้ – ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี 385 คดี
.
จังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้ – ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากที่สุด 5 ลำดับ คือ 1. จังหวัดนครราชสีมา 5,156 ราย 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,563 ราย 3. จังหวัดสงขลา 4,380 ราย 4. จังหวัดศรีสะเกษ 3,283 ราย และ 5. จังหวัดนครสวรรค์ 2,669 ราย
.
จังหวัดที่ดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยกับผู้ที่มาลงทะเบียนครบ 100% แล้ว ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ นครสวรรค์ นราธิวาส และจังหวัดระนอง
.
สำหรับประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ สามารถติดต่อผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยได้ ทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือโทรสายด่วน 1567 โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post