Digiqole ad

รัฐบาลพอใจผลงาน 108 วัน แก้ปัญหาครอบคลุมทุกด้าน เห็นผลรูปธรรม

 รัฐบาลพอใจผลงาน 108 วัน แก้ปัญหาครอบคลุมทุกด้าน เห็นผลรูปธรรม
Social sharing
Digiqole ad
นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สรุปภาพรวมการทำงานของรัฐบาล 108 วัน ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการทุกงานอย่างมียุทธศาสตร์ แก้ปัญหาครอบคลุมทุกด้าน กอบกู้ศักดิ์ศรีประเทศไทยในเวทีโลก ฟื้นความเชื่อมั่นนานาชาติต่อไทย ดึงการลงทุนจากต่างประเทศ และงานที่ทำไว้ 108 วัน ได้เริ่มออกดอกออกผลให้ประชาชนทุกกลุ่ม และมองว่าการกอบกู้วิกฤตต่าง ๆ รัฐบาลสามารถทำได้เร็ว และมีจุดเด่น คือ เป็นรัฐบาลของประชาชน แม้ทำงานร่วมกันหลายพรรค แต่เอาปัญหาประชาชนเป็นที่ตั้ง และร่วมกันขจัดอุปสรรคให้ได้มากที่สุด
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/76725
Facebook Comments

Related post