Digiqole ad

รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจ ดูแลสิทธิประโยชน์คนงานไทยในอิสราเอลที่ต้องการกลับประเทศ

 รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจ ดูแลสิทธิประโยชน์คนงานไทยในอิสราเอลที่ต้องการกลับประเทศ
Social sharing
Digiqole ad
.
📌วางเงื่อนไขกลับไปทำงานได้หลังสงครามสิ้นสุด
📌เจรจาผ่อนผัน ให้คำแนะนำเรื่องหนี้สินของคนงาน
📌คนงานผิดกฎหมาย ต้องช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน
—————-
.
หลังทางการไทยเปิดให้คนไทยในอิสราเอลสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงต้องการอพยพกลับประเทศไทยได้ สหัสวัต คุ้มคง สส.ชลบุรี เขต 7 พรรคก้าวไกล ได้หารือกับ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน พรรคก้าวไกล โดยมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ดังนี้
.
1. คนงานต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ที่คนงานจ่ายสมทบก่อนเดินทางไปทำงาน กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนเนื่องจากประสบปัญหาจากภัยสงคราม ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549
.
2. เนื่องจากมีคนงานที่ยังคงมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อให้ได้เดินทางไปทำงานที่อิสราเอล ยังคงกังวลที่จะเดินทางกลับไทยหรืออพยพไปที่ปลอดภัยอื่น เพราะอาจส่งผลให้สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลง ทำให้ตกงานแต่ยังมีหนี้สินที่ไปกู้ยืมมาก่อนเพื่อมาทำงาน
.
จึงเสนอให้รัฐบาลต้องเจรจาวางเงื่อนไขการอพยพคนงานไทยที่ไปทำงาน ผ่านโครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand – Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) หรือโครงการความร่วมมืออื่นๆ หากสงครามยุติลง ให้คนงานที่ถูกอพยพในสภาวะสงคราม สามารถกลับไปทำงานได้ตามเดิม
.
3. เสนอให้รัฐบาลเจรจาผ่อนผันหรือดูแลแนะนำประเด็นหนี้สินของคนงาน
.
4. กรณีคนงานไทยที่เข้าไปทำงานโดยไม่ผ่านกระทรวงแรงงาน หรือคนงานที่ลักลอบทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เสนอให้รัฐบาลดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน และหากคนงานประเภทนี้ต้องการกลับประเทศไทย ขอให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศ
.
โดยตนจะนำข้อเสนอแนะข้างต้นไปพูดคุยในกลไกกรรมาธิการแรงงานของสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีการพบปะหารือร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ในวันพรุ่งนี้
.
สหัสวัตทิ้งท้ายว่า จากข้อเสนอที่กล่าวมา ทราบว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาเพื่อดำเนินการ ขอสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัย และขอใช้โอกาสนี้ แสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ขอยืนเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากเหตุครั้งนี้ทุกคน
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post