Digiqole ad

รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ

 รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ
Social sharing
Digiqole ad
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า  ในขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้คนไทยสามารถกลับมามีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ซึ่งมาตรการการปรับลดหนี้เบื้องต้นให้ประชาชนกว่า 10.3 ล้านคน ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงครับ
ลูกหนี้บางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ขาดสภาพคล่อง บางส่วนแม้จะมีรายได้ประจำ แต่ก็มีภาระหนี้จำนวนมากเกินกว่าจะจัดการได้ บางส่วนมีรายได้ไม่แน่นอน จึงไม่สามารถชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง หากเป็นลูกหนี้ในระบบก็จะเกิดเป็นหนี้เสียคงค้าง มีประวัติอยู่ในเครดิตบูโร ขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ยากขึ้นหรือไม่ได้เลย ในที่สุดอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนลูกหนี้นอกระบบ ก็ต้องเจอปัญหาดอกเบี้ยสูง รวมทั้งการทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม มีการข่มขู่ ถูกทำร้ายร่างกาย
รัฐบาลจึงเตรียมแนวทางช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามสาเหตุของปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของลูกหนี้แต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับแผนและยืดระยะการผ่อนชำระ รวมไปถึงจัดทำสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับข้าราชการ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาแก่ลูกหนี้ในระบบ ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในเบื้องต้น นายอำเภอและตำรวจท้องถิ่นจะช่วยเจรจาประนอมหนี้แก่ลูกหนี้นอกระบบที่จ่ายเงินต้นครบถ้วนแล้ว และในอนาคตหนี้นอกระบบจะต้องหมดไป
นอกจากนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันเสริมความรู้และทักษะการบริหารจัดการเงินและวินัยเงินออมแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ให้สำเร็จอย่างยั่งยืน รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกฯ เศรษฐาจะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสำรวจและซ่อมแซมกลไกทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตและขยายตัวต่อไปได้โดยที่ประชาชนทุกคนไม่ต้องกังวลกับปัญหาหนี้สินอีกต่อไปครับ
Facebook Comments

Related post