Digiqole ad

“รังสรรค์”จี้รัฐเร่งเยียวยาชาวสวนลำใยก่อนเข้าฤดูกาลใหม่ เผย 8 จังหวัดภาคเหนือยื่นหนังสือขอ”บิ๊กตู่”กู้วิกฤต

 “รังสรรค์”จี้รัฐเร่งเยียวยาชาวสวนลำใยก่อนเข้าฤดูกาลใหม่ เผย 8 จังหวัดภาคเหนือยื่นหนังสือขอ”บิ๊กตู่”กู้วิกฤต

นายรังสรรค์ มณีรัตน์

Advertisement
ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เกษตรกรชาวสวนลำใย ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด ภาเหนือ ให้ช่วยติดตามเงินเยียวยาเกษตรกร ที่เป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรเช่นเดียวกับ 2563 รัฐบาลได้พิจารณาเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,440 ล้านบาท และเกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับการเยียวยาทุกครอบครัวในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000บาท ไม่เกินครอบครัวละ 25 ไร่ ในปีที่ผ่านมา นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 1,202 ล้านไร่ มีผลผลิตมากกว่า 1,238,000 ตัน มีเกษตรกร มากกว่า 250,000 ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสร้ายแรงดังกล่าว ขาดแคลนแรงงาน กลไกการตลาดมีปัญหา โดยเฉพาะการส่งออกลำไยไปต่างประเทศ เกษตรกร จึงประสบปัญหาการขาดทุน มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

นายรังสรรค์ กล่าวด้วยว่า จากปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนลำใยประสบและแก้ปัญหาที่ล่าช้าของรัฐบาล ส่งผลต่อต้นทุนของเกษตรกรมาก หลายครอบครัวไม่มีเงินทุน ที่จะเป็นต้นทุนในการผลิตลำไยคุณภาพในปี 2565 ที่กำลังมาถึงในขณะนี้ จึงต้องขอรับการเยียวยาจากรัฐบาล ไร่ละ 2,000 บาท เหมือนปีที่ผ่านมา ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้มีมติตามข้อ 5.1.1 ในการเตรียมต้นลำไยภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นให้คำแนะนำเกษตรกร ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจัดทำแนวทางพัฒนาลำไยคุณภาพในปีต่อไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2564 ดังนั้นรัฐบาลโปรดให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกินครอบครัวละ 25 ไร่ 3,440 ล้านบาท เช่นเดียวกับปี 2563 เพื่อเป็นต้นทุนส่งเสริมการผลิตลาไยคุณภาพในฤดูกาลการผลิต พ.ศ.2565 ต่อไป

“เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนลำไย เดือดร้อนจากปัญหาราคาตกต่ำ จากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ล้งจีนซึ่งเป็นผู้นาเข้าลำไยจากประเทศไทย ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้และประสบปัญหาด้านการขนส่งลำไย รับซื้อลำไยสด และลำไยอบแห้งได้น้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตลำไยล้นตลาด นอกจากนี้ราคาลำใยตกต่ำมาก ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน ที่ผ่านมา การขายผลผลิตมีราคาตกต่าเป็นอย่างมาก ลำไยชนิด AA ขายได้ในราคากิโลกรัมละไม่เกิน 13 บาทส่งผลให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนอย่างรุนแรง หากรัฐบาลไม่ใส่ใจและเร่งช่วยเหลือเชื่อว่าเกษตรกรชาวสวนลำใยคงหายไปจากระบบอย่างแน่นอน เพราะยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้”นายรังสรรค์ กล่าว

Advertisement
Facebook Comments

Related post