Digiqole ad

ระดมพลังศิษย์เก่าเตรียมอุดม ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก ๓

 ระดมพลังศิษย์เก่าเตรียมอุดม ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก ๓
Social sharing
Digiqole ad

ในวาระครบรอบ “๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
สมาคมน้กเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก ๓

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่ 052-0-47713-8
ชื่อบัญชี
“กองทุนพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
(CUPSAA)

📍กรุณาส่งข้อมูลผู้บริจาค และหลักฐานการโอนเงิน ทาง google form ⬇️
https://forms.gle/rG5uUoRRLUSkgxUN7

📍ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป รับการจารึกชื่อ ผู้มีอุปการคุณ ณ ตึก ๓
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินของสมาคมฯไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

📢 สอบถามข้อมูล และติดตามความคืบหน้าของโครงการบูรณะตึก ๓ ได้ทางเพจ “๘๔ ปี เตรียมอุดม สามสัมพันธ์”
https://www.facebook.com/84thTriamUdomSuksaRenovationProject/

Facebook Comments

Related post