Digiqole ad

รอง อสส.จุมพล นำคณะอธ.อัยการพื้นที่ติดลาวประชุม2 ชาติร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดครั้งที่ 1 ผลักดันองค์กรอัยการอาเซียน

 รอง อสส.จุมพล นำคณะอธ.อัยการพื้นที่ติดลาวประชุม2 ชาติร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดครั้งที่ 1 ผลักดันองค์กรอัยการอาเซียน
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด นำคณะอัยการไทยประกอบด้วยอธิบดีอัยการภาค 3,4และ 5 และอัยการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนไทย-ลาว จำนวน 22 คน เข้าร่วมการประชุมพนักงานอัยการลาว-ไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 1 (1st Meeting of Lao-Thai Prosecutors on Cooperation against Transnational Crimes related to Narcotics) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30ม.ค.-2 ก.พ. 2567

นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายคำเพ็ด สมวอละจิด รองอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสปป.ลาว โดยมีนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ ผู้แทนสถานทูตอื่น ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และพนักงานอัยการลาวจากแขวงต่างๆที่มีชายแดนติดต่อกับไทยเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานอัยการทั้งสองประเทศที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนติดต่อกันได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์ และหารือความร่วมมือในการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด อันเป็นการดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว ที่ได้มีการลงนามกันเมื่อปี 2547
ภายหลังการประชุมนายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ พร้อมด้วยคณะอัยการไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายไซซะนะ โคดพูทอน อัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว และฟังบรรยายสรุปภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสปป.ลาว รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความร่วมมือระหว่างกัน

โดยรองอัยการสูงสุดได้ขอรับการสนับสนุนจากอัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ในความริเริ่มของไทยที่จะเป็นแกนนำในการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน หลังจากนั้นคณะอัยการไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบุนขวง ทะวิสัก รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว และร่วมหารือเกี่ยวกับระบบการดำเนินคดีในศาลประชาชนสูงสุดของสปป.ลาว และการกระชับความสัมพันธ์ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองประเทศ

วันสุดท้ายของการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างพนักงานอัยการลาว-ไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือกับพนักงานอัยการของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ โดยจะจัดการประชุมพนักงานอัยการชายแดนกับกัมพูชาและเมียนมาในลำดับต่อไป

Facebook Comments

Related post