Digiqole ad

รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 จว.ภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายข้อสั่งการแนวทางในการดูแลความปลอดภัย นทท.

 รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 จว.ภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายข้อสั่งการแนวทางในการดูแลความปลอดภัย นทท.
Social sharing

Digiqole ad

รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 จว.ภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายข้อสั่งการแนวทางในการดูแลความปลอดภัย นทท. นโยบายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ปราบปรามชาวต่างชาติทำผิดกฏหมาย,การจัดระเบียบการเช่ารถของ นทท.และ เน้นย้ำหน่วยพร้อมดูแลความปลอดภัย นทท

วันที่ 21 เม.ย.67 เวลา 11.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. รรท.ผบ.ตร.ได้เดินทางมา ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 จว.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญมอบนโยบายข้อสั่งการแนวทางในการปฏิบัติ โดยมี พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.,พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.6,พ.ต.อ.ยุทธภูมิ ปั้นลายนาค รอง ผบก.ทท.3,พ.ต.อ.พิสิษฐ์ สวัสดิ์ถาวร ผกก.2 บก.ทท.3,พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สวญ.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3, พ.ต.ท.บรรณพงศ์ เก่งเรียน รอง ผกก.2 บก.ทท.3,ว่าที่ พ.ต.ท.พิทยา เทพเมือง สว.กก.2 บก.ทท.3 และข้าราชการตำรวจ ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 และ อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ให้การต้อนรั[

ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ รอง ผบ.ตร.รรท. ผบ.ตร.ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.เน้นย้ำการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับการสร้างรอยยิ้ม ตามอำนาจหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว เพื่อภาพลักษ์การท่องเที่ยวที่ดี ของจว.ภูเก็ต ซึ่งเป็น จว.ที่ รัฐบาลให้ความสำคัญมาก

2.ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยว การออกตรวจต้องมีการ Stop Walk and talk มาปรับใช้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เรียกศรัทธาจากประชาชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว

3.ต้องมี Big Data ของพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เป็นฐานข้อมูล พร้อมทำป้าบประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุกับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ โดยต้องมีการบูรณาการกำลังกับตำรวจพื้นที่

4.ชาวต่างชาติ ที่เข้ามากระทำผิด ไม่ว่าจะส่วนตัว หรือเป็นรูปแบบขบวนการ เปิดบริษัท นอมินี กลุ่มผู้มีอิทธิพล จะต้องประสานกับ ภ.8 และ ภ.จว.ภูเก็ต เพื่อสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

5.บูรณาการกำลังกับตำรวจพื้นที่ในการหามาตรการตรวจสอบรถเช่า ของชาวต่างชาติ ที่เช่ารถยนต์ไปขับขี่ โดยไม่มีใบอนุญาตใบขับขี่ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องเป็นความผิดกฏหมาย รวมถึงประกันภัยไม่คุ้มครอง โดยให้เข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฏหมายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบให้เป็นมาตรฐาน

หลังจากนั้น รรท.ผบ.ตร.ได้ขอบคุณและให้กำลังใจการปฎิบัติหน้าที่เเละขอให้ตำรวจ ทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริการอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงขององค์กรในทางที่ดีขึ้น

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post