Digiqole ad

รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม ชคต. ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม ชคต. ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
Social sharing

Digiqole ad

รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม ชคต. ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เน้นย้ำ เพิ่มความเข้มงวด บูรณาการภาคประชาชนขับเคลื่อนความมั่นคงในพื้นที่
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.45 น. พันเอก เสฏฐวุฒิ จันทนะ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ การปฏิบัติงาน ของชุดคุ้มครองตำบลธารคีรี และตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน พบปะกำลังพลและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โดยมีพันเอก ปัญญาพล สุรทิณฑ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, ปลัดฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ พร้อมกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฎิบัติงานตามข้อสั่งการของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวด ระมัดระวังการดูแลฐานที่ตั้ง ไม่ประมาท ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และชุมชนรอบฐานอย่างละเอียด บูรณาการภาคประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของตน ตลอดจนเกาะติดสถานการณ์ด้านการข่าวอย่างต่อเนื่อง และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยยกระดับมาตราการระวังป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้เส้นทางให้มีความระมัดระวังโดยเฉพาะการปฎิบัติศาสนกิจของกำลังพลที่อยู่ช่วงของการลาพักซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม เพื่อลดการสูญเสียของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-7326069

Facebook Comments


Social sharing

Related post