Digiqole ad

รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม ชคต. ในพื้นที่ จ.ปัตตานี

 รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม ชคต. ในพื้นที่ จ.ปัตตานี
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ (30 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของชุดคุ้มครองตำบลทุ่งคล้า และ กองร้อยทหารพรานที่ 4401 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนสำนักอำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมติดตามคณะฯ และมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่, ปลัดอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอภาค 4 ส่วนหน้า ได้พบปะกำลังพลพร้อมนำความห่วงใยและข้อเน้นย้ำ ของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถึงแนวทางการปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท มีสติ เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน และนำมาปรับปรุงแก้ไข นำวิชาความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, หมั่นตรวจตรา สอดส่อง และปรับเปลี่ยนแผนลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ เพิ่มความเข้มงวดฐานปฏิบัติการที่มีความล่อแหลม เพื่อลดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย

วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post