Digiqole ad

รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ตรวจเยี่ยม ชคต.ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เน้นย้ำการปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมและเข้มแข็งในฐานะกำลังประจำถิ่น

 รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ตรวจเยี่ยม ชคต.ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เน้นย้ำการปฏิบัติงานต้องมีความพร้อมและเข้มแข็งในฐานะกำลังประจำถิ่น
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 พันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานของ ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยชุดคุ้มครองตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ , ชุดคุ้มครองตำบลพร่อน อำเภอตากใบ, ชุดคุ้มครองตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ และชุดคุ้มครองตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อมาเยี่ยมให้กำลังและมาดูแลความเป็นอยู่ของชุดคุ้มครองตำบล ควบคู่กับมาเน้นย้ำการปฎิบัติงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งเป็นกำลังประจำถิ่น ที่มีบทบาทหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โอกาสนี้ พันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม และร่วมรับฟังผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมารวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมได้มอบแนวทางข้อแนะนำต่างๆในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้นำนโยบายข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่ให้นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท โดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการของหน่วยที่ตั้งให้มีความปลอดภัย ด้วยการเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษ รวมถึงการปฎิบัติงานในพื้นที่ให้หน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วรินทร แสงมาก/ข่าวภูมิภาค/รายงาน/094-732-6069

Facebook Comments


Social sharing

Related post