Digiqole ad

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปิด โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ ๑

 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปิด โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ ๑
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมด้วย นางอิง ภาสกรนที เลขานุการคณะกรรมการบริหารผู้สมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางลัดดาวรรณ เค้ามาก ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ นางพัชรินทร์ โรจนภักดี หัวหน้ากิจกรรมฯ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อม พันโทสุวัฒน์ คำแผลง ผู้แทน พันเอก พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ ณ ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดชลบุรี

Facebook Comments


Social sharing

Related post